POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio. 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.


     

 

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 145-152. XIX. (Kof)

Ant. 1. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji.    Iz sveg srca vapijem, Gospodine, usliši me: *
          tvoja ću pravila čuvati.
    K tebi vapijem, spasi me, *
          tvojeg ću se držat svjedočanstva.

    Pretječem zoru i molim za pomoć, *
          u tvoje se riječi uzdam.
    Oči moje straže noćne pretječu *
          da razmišljam o besjedi tvojoj.

    Po svojoj dobroti, Gospodine,
          glas mi poslušaj, *
          i po svojoj odluci poživi me.
    Primiču se koji me podlo progone, *
          daleko su oni od Zakona tvojega.

    A ti si blizu, Gospodine, *
          i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
    Odavno znam za tvoje propise, *
          da si ih sazdao zasvagda.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

    Ant. A ti si blizu, Gospodine, i vjerni su putovi tvoji.

     Hvalospjev (Mudr 9, 1-6. 9-11). Molitva za mudrost

Dat ću vam usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti svi vaši protivnici (Lk 21, 15).

Ant 2. Nek uza me bude mudrost tvoja i potrudi se sa mnom.    Bože otaca naših i Gospodine milosrđa, *
        ti koji si riječju svojom stvorio svemir,
    i koji si sazdao čovjeka mudrošću svojom, *
        da vlada nad stvorovima tvojim,
    i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti, *
        i da sud sudi dušom pravičnom:
    daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja, *
        i ne odbaci me između djece tvoje.
    Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, †
        čovjek slab i malovjek, *
        nesposoban shvatiti pravdu i zakone.
    Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, †
        ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, *
        opet ne bi ničemu vrijedio.

    S tobom je mudrost, koja zna djela tvoja, *
        koja je bila nazočna kad si stvarao svijet;
    ona zna što je milo tvojim očima, *
        i što je pravo po tvojim zapovijedima.

    Pošalji je s nebesa svetih, *
        i otpravi je od svoga slavnog prijestola,
    da uza me bude i potrudi se sa mnom, *
        i da spoznam što je tebi milo.
    Jer ona sve zna i razumije, †
        ona će me razborito voditi u pothvatima mojim, *
        i štititi svojom moći.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Nek uza me bude mudrost tvoja i potrudi se sa mnom.

 Ps 117 (116). Poziv za hvalu

Velim… pogani da za milosrđe proslave Boga (Rim 15, 8. 9).

Ant. 3. Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.    Hvalite Gospodina, svi puci, *
        slavite ga, svi narodi!

    Silna je prema nama ljubav njegova, *
         i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

 


KRATKO ČITANJE Iz 1, 16-18

Operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite. Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Gospodin. Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.

 

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.


     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: Bože, milostiv budi meni grešniku!

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
         što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
         u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
         svetih proroka svojih odvijeka: †
         spasiti nas od neprijatelja naših – *
         i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
         i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: Bože, milostiv budi meni grešniku! 

MOLBENICA

Krist Gospodin, da bi ljude učinio novim stvorenjem, ustanovio je kupelj preporođenja i pripravio im stol svoga tijela i svoje riječi. Njega, svoga Gospodina, proslavimo i molitvom mu se utecimo:

     Gospodine, obnovi nas svojom milošću.

Isuse, blaga i ponizna srca, daj da i mi budemo milosrdni, dobrostivi i ponizni,
-i sa svima tako uzmognemo biti strpljivi.

Nauči nas da budemo uistinu bližnji – blizu – svima koji su u bijedi, nevolji ili žalošću pritisnuti
-i tako nasljedujemo tebe dobrog Samaritanca.

Neka blažena Djevica, tvoja Majka, zagovara svete djevice,
-da posvećenje, kojim su se tebi predale, u Crkvi predanije štuju i njeguju.

Udijeli nam dar svoga milosrđa
-i otpusti nam grijehe i kazne koje smo zaslužili.

Oče naš…MOLITVA
Gospodine, i ove godine nas korizma ispunja radošću. Molim te da, prožeti vazmenim otajstvima, uživamo njihove plodove. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.