Na kraju redovne opšte audijencije u sredu, 22. Marta, papa Franja se osvrnuo na Svetski dan voda koji se obeležava danas. „Hvala, moj Gospodine, za sestru Vodu, koja je korisna, veoma skromna i dragocena i čista“, citirao je papa svetog Franju da bi ponovio važnost vode, tog „primarnog dobra“ koje je sve više ugroženo i predmet sporova.

“Jednostavnim rečima siromašnog čoveka iz Asiza osećamo lepotu stvaranja i svest o izazovima brige o vodi“, rekao je Papa. Na Svetski dan voda, Papa se pomolio za uspešan ishod rada Druge konferencije Ujedinjenih nacija o vodama, koja se održava u Njujorku do 24. Marta. „Molim se za uspeh rada (konferencije) i nadam se da će ovaj važan događaj ubrzati inicijative za dobrobit onih koji pate od nedostatka vode, tog primarnog dobra“, rekao je Papa.

Papa Franja stoga apeluje na sve: „Voda se ne sme trošiti, zloupotrebljavati i ne sme biti razlog za rat, već se mora čuvati za naše i dobrobit budućih generacija“, rekao je Papa.

Izvor: IKA