Danas je praznik svete Katarine od Švedske, ćerke svete Brigite od Švedske. Iako nikada nije proglašena svetom, vernici su je vekovima slavili kao sveticu. Katarina je bila četvrto od osmoro dece. Rođena je 1331. godine i vrlo rano je bila zaručena. Dogovorila se sa suprugom da će živeti u potpunoj apstinenciji, što u srednjem veku nije bilo retko. U vreme jubileja 1350. godine bila je sa majkom na hodočašću u Rimu i tamo je zatekla vest o smrti njenog supruga Egarda. Od tada prati majku Brigitu na svim njenim putovanjima koja su često predstavljala veliku opasnost za njihov život. Kada je njena majka Brigita umrla 1373. godine, pratila je svoj kovčeg od Rima do Švedske. Ubrzo se vratila u Rim kako bi pokrenula postupak za beatifikaciju svoje majke. Nije sačekala da se postupak završi. Razbolela se, a zbog bolesti nije mogla ni da se pričesti, što joj je predstavljalo veliku muku. Stoga je u njenoj sobi bilo izloženo Presveto kojem se neprestano klanjala . Klanjanje joj je olakšalo da podnese jak bol. Umrla je na današnji dan 1381. godine, a zemni ostaci su preneseni iz Rima u Švedsku 1. avgusta 1489. godine. Papa Inoćentije VIII kanonizovao je 1848. Katarinu za sveticu i suosnivačicu reda sv. Brigite.