Papa Franja je u martu posvetio molitvenu nakanu  žrtvama zlostavljanja, ističući da Crkva mora biti primer zaštite i ponuditi siguran prostor žrtvama Kao odgovor na slučajeve zlostavljanja, posebno onih koje počine članovi Crkve, nije dovoljno tražiti oproštaj, kaže papa Franja u svojoj video poruci u kojoj najavljuje svoju molitvenu nakanu za mart 2023. godine.

Papa kaže da žrtve moraju biti u centru odgovora na zlostavljanje, naglašavajući da njihov bol i psihičke rane mogu početi da zarastaju ako pronađu odgovore – ako postoje konkretne akcije da se poprave užasi koje su pretrpeli i spreče da se ponove.

Sveti Otac naglašava da Crkve ne mogu sakriti zlostavljanje, ma gde se ono dogodilo, već moraju služiti kao primer u svom odgovoru na zlostavljanje – što uključuje osvetljavanje problema zlostavljanja u društvu i porodici.

Kao deo ovog odgovora, Crkva takođe mora da ponudi siguran prostor žrtvama da budu saslušane, psihološki podržane i zaštićene.

Pomolimo se za one koji su stradali zbog nedela koju su im činili članovi Crkve; neka konkretan odgovor na svoj bol i patnju nađu u samoj Crkvi, kaže Papa.

Papina svetska molitvena mreža svakog meseca objavljuje Papinu mesečnu molitvenu nakanu.

Izvor: Vatican news