FOTO: VATIKAN MEDIA // OTVORENJE VATIKANSKIH MUZEJA 1. LIPNJA 2020.

Od 2006. Godine, različiti muzeji su vratili delove Partenona u Grčku. Sada Vatikan sledi taj primer i vraća fragmente reljefa iz tog atinskog hrama, prenosi KNA.

Drevni mermerni radovi biće prevezeni u utorak, 7. Marta, potvrdili su dan ranije iz Vatikanskih muzeja. To znači da se neki delovi friza hrama, koji su demontirani u 19. Veku, vraćaju na mesto nastanka. U arhitekturi, friz je široki centralni deo antablature i može biti običan ili – u jonskom ili korintskom redu – ukrašen reljefima. Za sada jedino Britanski muzej u Londonu, gde se nalazi većina fragmenata, odbija da ih vrati Grčkoj.

Odeljenje za antikvitete Univerziteta u Hajdelbergu bila je prva institucija koja je vratila delove Partenona u svoje vlasništvo još 2006. Godine. Od tada su svi rasuti fragmenti ponovo sakupljeni na mestu porekla. U maju 2022. Godine, Arheološki muzej u Palermu, u južnoj Italiji, poklonio je svoje fragmente hrama Muzeju Akropolja u Atini. Papa Franja je prošlog decembra najavio da će predati neke fragmente iz Vatikanskih muzeja pravoslavnom atinskom nadbiskupu Jeronimu II. Vatikan je tada pojasnio da se to može shvatiti i kao ekumenski znak.

Tri fragmenta iz Vatikanskog muzeja prikazuju delove glave konja, glave dečaka i glave bradatog muškarca. Konj je deo dela friza koji prikazuje spor između Atene i Posejdona oko vladavine Atike, dečak oličava nosioca hlebova koji su se tradicionalno prinosili tokom velike povorke u čast boginje Atene, čovek sa bradom deo je bitke kentaura, prenosi KNA.

Izvor: IKA