Prvo čitanje:

Dj 5,17-26

Svjedoci smo tih događaja mi i Duh Sveti.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 34, 2 i 9.17-20

Pripjev:

Jadnik vapi, i Gospodin ga čuje.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Kušajte i vidite kako je dobar Gospodin; 
blago čovjeku koji se njemu utječe!

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca 
da im spomen zatre na zemlji.
Pravednici zazivaju, i Gospodin ih čuje, 
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava. 
Mnoge nevolje ima pravednik,
ali ga Gospodin iz svih izbavlja.

Evanđelje:

Iv 3, 31-36

Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Tko odozgor dolazi,on je iznad sviju;tko je sa zemlje,zemaljski je i zemaljski govori.Tko dolazi s neba,on je iznad sviju;što je vidio i čuo — za to svjedoči,a svjedočanstva njegova nitko ne prima.Tko primi njegovo svjedočanstvo,potvrđuje da je Bog istinit.Uistinu, onaj koga Bog poslaBožje riječi govorijer Bog Duha ne daje na mjeru.Otac ljubi Sinai sve je predao u ruku njegovu.Tko vjeruje u Sina,ima vječni život;a tko neće da vjeruje u Sina,neće vidjeti života;gnjev Božji ostaje na njemu.«Riječ Gospodnja.