Kategorija: Teologija

O enciklici »Laudato si«

Epidemija izazvana koronavirusom je kompleksan, višeslojni fenomen sagledavan iz različitih aspekata ‒ medicinskog, psihološkog, pravno-političkog, ekonomskog i kulturalnog. Na svim tim razinama razmatraju se i određuju mjere i pravila ponašanja…