R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.


HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

Ps 80 (79). Molitva za obnovu posječena vinograda

Dođi, Gospodine Isuse (Otk 22,20)

Ant. 1. Ja sam trs, vi loze, aleluja.


    Čuj, pastiru Izraelov, *
        ti što vodiš Josipa ko stado ovaca!
    Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj *
        pred Efrajimom, Benjaminom, Manašeom!
    probudi silu svoju, *
        priteci nam u pomoć!

    Bože, obnovi nas, *
        razvedri lice svoje i spasi nas! –

    Gospodine, Bože nad Vojskama,
        dokle ćeš plamtjeti, *
        premda se moli narod tvoj?
    Dokle ćeš nas hraniti kruhom suza, *
        i obilno pojiti suzama?
    Dokle će se oko nas svađati susjedi, *
        i rugat nam se naši dušmani?

    Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
        razvedri lice svoje i spasi nas!

    Ti prenese čokot iz Egipta, *
        pogane istjera, a njega zasadi.
    Ti mu tlo pripravi, *
        i on pusti korijenje i napuni zemlju.
    Sjena mu prekri bregove, *
        lozje mu ko Božji cedrovi.
    Mladice svoje ispruži do mora *
        i svoje ogranke do Rijeke.

    Zašto si mu srušio ogradu, *
        da ga beru svi što putem prolaze,
    da ga pustoši vepar iz šume, *
        da ga pasu poljske zvijeri?

    Vrati se, Bože nad Vojskama, †
        pogledaj s neba i vidi, *
        obiđi ovaj vinograd:
    zakrili nasad desnice svoje, *
        sina kog za se odgoji!
    Oni koji ga spališe i posjekoše, *
        nek izginu od prijetnje lica tvojega!
    Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje, *
        nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
    Nećemo se više odmetnuti od tebe; *
        poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

    Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, *
        razvedri lice svoje i spasi nas!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ja sam trs, vi loze, aleluja.

 Hvalospjev (Iz 12, 1-6). Pjesma otkupljenih

Ako je tko žedan, neka dođe k meni i neka pije (Iv 7, 37).

Ant. 2. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora Spasiteljevih, aleluja.    Hvalim te, Gospodine: *
        razgnjevi se ti na mene,
    ali se odvratio gnjev tvoj, *
        i ti mene utješi!
    Evo, Bog je spasenje moje, *
        uzdam se, ne bojim se više,
    jer je Gospodin snaga moja i pjesma, *
        on je moje spasenje.

    I s radošću ćete crpsti vodu *
        iz izvora spasenja.
    Reći ćete, u dan onaj: †
        Hvalite Gospodina, *
        prizivajte ime njegovo!
    Objavite narodima djela njegova, *
        razglašujte uzvišenost imena njegova!
    Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote, *
        neka je to znano po svoj zemlji!
    Kličite i radujte se, stanovnici Siona, *
        jer je velik među vama Svetac Izraelov!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. S radošću ćete crpsti vodu iz izvora Spasiteljevih, aleluja.

 Ps 81 (80). Svečana obnova Saveza

Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno (Heb 3, 12).

Ant. 3. Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom, aleluja.    Kliknite Bogu, jakosti našoj, *
        † kličite Bogu Jakovljevu!
    Nek zazvuče žice, nek se čuje bubanj, *
        svirajte u milozvučnu citru s harfom!
    Zatrubite u rog za mlađaka, *
        za uštapa, na svetkovinu našu!

    Jer to je propis Izraelu, *
        zapovijed Boga Jakovljeva.
    Takvo je svjedočanstvo dao Josipu *
        kad je izlazio iz zemlje Egipta.

    Jezik meni nepoznat začuh: †
        »Oslobodih od tereta rame njegovo, *
        ruke su mu slobodne od košare.
    U tjeskobi si zavapio, i ja te izbavih; †
        iz gromovna oblaka odgovorih tebi, *
        iskušah te kod vodâ meripskih.

    Slušaj, puče moj, i ja ću te opomenuti: *
        o da me poslušaš, Izraele!
    Nek ne bude u tebe drugog boga, *
        i ne klanjaj se bogu tuđemu!
    ja sam Gospodin, Bog tvoj †
        koji te izvedoh iz Egipta: *
        otvori svoja usta da ih napunim!

    Ali moj narod ne slušaše glasa moga. *
        Izrael me ne posluša.
    Zato ga pustih okorjelom srcu njegovu: *
        neka hodi kako mu se hoće!

    O, kad bi me narod moj slušao, *
        kad bi Izrael putovima mojim hodio,
    brzo bih pokorio dušmane njegove, *
        ruku bih svoju okrenuo
        na protivnike njegove.

    Oni što ga sada mrze dodvoravali bi mu se, *
        i njihov bi udes bio zapečaćen zauvijek.
    A svoj narod hranio bih pšenicom najboljom *
        i sitio ga medom iz pećine.«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin nas je hranio najboljom pšenicom, aleluja.
 

KRATKO ČITANJE  Rim 8, 10-11

Ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti. Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu, aleluja.

MOLBENICA

Bog Otac je Krista postavio na uskrsnuće svojih sinova. Njemu se pouzdanom molbom obratimo i zavapijmo mu:

                    Gospodin Isus nek bude život naš

Ognjenim si stupom svoj narod vodio u pustinji;
-nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama svjetlo života.

Mojsijevim si glasom svoj narod poučio na brdu,
-nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama riječ života.

Darom si mane hranio svoj narod na njegovu putu;
-nek danas Krist svojim uskrsnućem bude nama kruh života.

Svoj si narod napojio vodom koja je iz stijene provrla;
-uskrsnućem svoga Sina udijeli danas nama Duha života.

Oče naš…

MOLITVA

Milosrdni Bože, daj da cijelog života donosimo plodove milosti što nam ih nudi vazmeno vrijeme. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.