Kategorija: Duhovnost

Duh Sveti i Crkva

Nakon evanđelja u Novome zavjetu slijedi knjiga Djela apostolskih o životu prve crkvene zajednice. Taj redoslijed pokazuje da se Isusova stvar nastavlja u Crkvi. Formiranje Crkve vezano je za događaj…