Kategorija: Dijalog

Radujte se i kličite!

Često se mogu čuti komentari, kritike, pa i osude slavljenja svetaca. Postoji takođe mišljenje pojedinaca, pa čak i čitavih zajednica, da slavljenjem svetaca mi zapravo vređamo Boga. Te zbunjujuće komentare…