R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

Ps 5, 2-10. 12-13. Jutarnja molitva za pomoć

Vječno će kliktati koji primiše Riječ što se među nama nastani.

Ant. 1. Tebe, Gospodine, vruće zazivam i zorom glas mi već čuješ.


    Čuj, Gospodine, riječi moje, *
        jecaje moje osluhni!
    Osvrni se na glas mog prizivanja, †
        o Kralju moj i Bože moj, *
        jer tebe vruće zazivam!

    Gospodine, zorom glas mi već čuješ, *
        zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.
    Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: †
        zlobniku nema boravka s tobom, *
        opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

    Mrziš sve koji čine bezakonje *
        i uništavaš lažljivce.
    Krvopija i varalica *
        Gospodinu se gadi.
    A ja ću po velikoj dobroti tvojoj *
        unići u Dom tvoj:
    past ću ničice pred svetim Domom tvojim, *
        Gospodine, prepun poštovanja.

    U svojoj me pravdi vodi †
        poradi mojih dušmana, *
        svoj put mi poravnaj pred očima.
    U njihovim ustima iskrenosti nema, *
        srce im je puno zloće;
    grob otvoren grlo je njihovo, *
        jezikom svojim laskaju.

    Nek se raduju svi što se utječu tebi, *
        neka kliču sve dovijeka!
    Štiti ih, i nek se vesele u tebi *
        koji ljube ime tvoje,
    jer pravednika, Gospodine, ti blagoslivljaš, *
        dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tebe, Gospodine, vruće zazivam i zorom glas mi već čuješ.

Hvalospjev Davidov (1 Ljet 29, 10-13). Jedinome Bogu čast i slava

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista (Ef 1,3).

Ant. 2. Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!


    Blagoslovljen da si, Gospodine,
        Bože našeg oca Izraela, *
        od vijeka do vijeka!
    Tvoja je, Gospodine, veličina, †
        sila, slava, sjaj i veličanstvo, *
        jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji;
    tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, †
        i ti si uzvišen povrh svega, *
        Poglavar svega!

    Od tebe je bogatstvo i slava, *
        ti vladaš nad svim,
    u tvojoj je ruci sila i moć, *
        u tvojoj je vlasti
        da učiniš velikim i jakim sve.
    I slavimo te, Bože naš, *
        i hvalimo tvoje dično ime.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!Ps 29 (28). Himna Riječi Božjoj

I eto glasa s neba: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« (Mt 3, 17).

Ant. 3. Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.


    Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
        prinesite Gospodinu slavu i moć!
    Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
        poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

    Čuj! Gospodin nad vodama, *
        Gospodin nad vodama silnim!
    Čuj! Gospodin u sili, *
         Gospodin u veličanstvu!

    Čuj! Gospodin lomi cedre, *
         Gospodin lomi cedre libanske,
    i Liban skakuće poput teleta, *
        a Sirion kao mlado bivolče!

    Čuj! Gospodin sipa munje, *
        Gospodin sipa munje ognjene!
    Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
        Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

    Čuj! Od straha se mlâde košute, *
        prerano se mlâde košute šumske.
    Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
        a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

    Gospodin nad vodama stoluje, *
        stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
    Gospodin narodu svom daje jakost, *
        Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.


     KRATKO  ČITANJE    Jr 11, 19-20

A ja bijah kao jagnje što ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. “Uništimo drvo još snažno, iskorijenimo ga iz zemlje živih, da mu se ime nikad više ne spominje!” Ali ti, Gospodine nad Vojskama, koji pravedno sudiš, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju, Gospodine, Bože moj.

 KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.


     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života, govori Gospodin.

 MOLBENICA

Blagoslovljen Isus, Spasitelj naš, koji nam je svojom smrću prokrčio put spasenja. Pomolimo se:

                               Gospodine, upravljaj svoj narod pravim putem.


Milosrdni Bože, po krštenju si nam dao novi život
-daj da iz dana u dan postajemo sve sličniji tvojoj slici.

Daj da one koji su u potrebi danas obradujemo svojom darežljivošću
-te njima pomažući tebe nađemo.

Udijeli da pred tobom radimo dobro, pravedno i istinito
-i uvijek te spremna i velikodušna srca tražimo.

Oprosti nam dobrostivo što god smo sagriješili protiv jedinstva tvoje obitelji
-i daj da budemo jedno srce i jedna duša.

Oče naš…MOLITVA

Ti nas, Bože, bogatiš svakim blagoslovom. Daj nam tako prijeći iz staroga života u novi da se pripravimo za slavu nebeskoga kraljevstva. Po Gospodinu.

 ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.