Kategorija: Zdravlje

BOLESNIČKO POMAZANJE

Bolest pogađa celog čoveka, čini ga nesigurnim, udaljava ga od uobičajenog života. Sve to može dovesti do straha, depresije, krize, bespomoćnosti. U takvoj situaciji bolesnik u sakramentu bolesničkog pomazanja susreće…