Prvo čitanje:

Hag 1, 1-8

Podignite opet Dom, bit će mi to milo.

Početak Knjige proroka Hagaja

Druge godine kralja Darija, šestoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku: »Ovako govori Gospodin nad Vojskama. Narod ovaj govori: Nije još došlo vrijeme da se opet sazda Dom Gospodnji. Zato je došla riječ Gospodnja preko proroka Hagaja: A vama je vrijeme da stanujete u pokrivenim kućama, dok je ovaj Dom razvaljen. I zato, ovako sada govori Gospodin nad Vojskama: Razmotrite svoje putove!

Sijete mnogo, malo dovozite;

jedete, a niste siti;

pijete, a napojit se ne možete;

odijevate se, a nije vam toplo.

Poslenik zarađuje plaću,

a stavlja je u prodrt tobolac!

Ovako govori Gospodin nad Vojskama:

Razmotrite svoje putove!

Idite na goru, dovezite drva

i podignite opet Dom;

bit će mi to milo, i proslavit ću se.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149. 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Lk 9, 7-9

Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dočuo Herod tetrarh sve što se događa te se nađe u nedoumici glede Isusa jer su neki govorili: »Ivan uskrsnu od mrtvih«; drugi: »Pojavio se Ilija«; treći opet: »Ustao je neki od drevnih proroka.« A Herod reče: »Ivanu ja odrubih glavu. Tko je onda ovaj o kom toliko čujem?« I tražio je priliku da ga vidi.

Riječ Gospodnja.