POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu koji je za nas bio kušan i trpio.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen. 


PSALMODIJA

Ps 57 (56). Jutarnja molitva u nevolji

Ovaj psalam opjeva muku Gospodinovu (sv. Augustin).

Ant. 1. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.    Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
        jer mi se duša utječe tebi!
    U sjenu tvojih krila zaklanjam se *
        dok pogibao ne mine.
    Vapijem Bogu višnjemu, *
        Bogu koji mi čini dobro.

    Nek pošalje s nebesa i spasi me, †
        nek postidi one što me progone: *
        nek Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
    Ležim usred lavova *
        koji proždiru ljudske sinove.
    Zubi su im koplja i strijele, *
        a jezik im mač je naoštren.
    Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
        slava tvoja nek je nad svom zemljom!

    Mrežu namjestiše stopama mojim, *
        stisnuše dušu moju;
    iskopaše preda mnom jamu: *
        sami nek u nju padnu!

    Postojano je srce moje, Bože, †
        postojano je srce moje: *
        pjevat ću i svirati.
    Probudi se, dušo moja! †
        Probudi se harfo i citro! *
        Probudit ću zoru jutarnju.
    Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
        među pucima pjevat ću tebi:
    jer do neba je dobrota tvoja, *
        do oblaka vjernost tvoja.

    Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
        slava tvoja nek je nad svom zemljom!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

  

Hvalospjev (Jr 31, 101-14). Sreća oslobođena naroda

Isus ima umrijeti… da raspršene sinove Božje skupi u jedno
(Iv 11, 51. 52).

Ant. 2. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.    Čujte, o narodi, riječ Gospodnju, *
        objavite je širom dalekih otoka:
    »Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire *
        i čuva ga ko pastir stado svoje!«

    Jer Gospodin oslobodi Jakova, *
        izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
    I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski, *
        da se naužiju dobara Gospodnjih:
    žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, †
        duša će im biti kao vrt navodnjen, *
        nikad više neće ginuti.

    Djevojke će se veselit u kolu, *
        mlado i staro zajedno,
    jer ću im tugu u radost pretvoriti, *
        utješit ću ih i razveselit nakon žalosti.
    Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo *
        i narod svoj nasititi dobrima.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

Ps 48 (47). Zahvala za spas naroda

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku te mi pokaza sveti grad, Jeruzalem (Otk 21, 10).

Ant. 3. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega. †


    Velik je Gospodin, hvale predostojan *
        u gradu Boga našega.
    † Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, *
        radost je zemlji svoj.
    Gora Sion, na krajnjem sjeveru, *
        grad je Kralja velikog.
    Bog u kulama njegovim *
        jakom se pokaza utvrdom.

    Jer gle, složiše se kraljevi, *
        navališe zajedno.
    Čim vidješe, zapanjiše se, *
        i zbunjeni u bijeg nagnuše.
    Ondje ih trepet obuze *
        kao muka porodilje,
    kao kad vjetar istočni *
        razbija brodove taršiške.

    Što smo čuli, sada vidimo: *
        grad Gospodina nad Vojskama,
    grad Boga našega – *
        Bog ga utvrdi dovijeka.
    Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote *
        usred Hrama tvojega.
    Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja *
        do nakraj zemlje doseže.
    Puna je pravde desnica tvoja; *
        nek se raduje brdo Sionsko!
    Neka kliču gradovi Judini *
        zbog tvojih sudova!

    Obiđite Sion i prođite njime, *
        prebrojite kule njegove!
    Pogledajte dobro bedeme njegove, *
        promotrite mu potanko dvorove:
    da biste kazivali budućem koljenu: *
        »Takav je Bog,
    Bog naš zasvagda i dovijeka! *
        On neka vas vodi!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.KRATKO ČITANJE Usp. 1 Kr 8, 51-53a

Tvoj smo, Gospodine, narod i baština tvoja. Neka oči tvoje budu otvorene na prošnju tvoga sluge i na prošnju naroda tvoga Izraela, da čuješ sve njihove molbe što će ih tebi uputiti. Jer ti si nas odvojio od svih naroda na zemlji sebi za baštinu.


 


KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.
 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ako vi, iako zli, znate dobrim darovima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ako vi, iako zli, znate dobrim darovima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu. 

MOLBENICA

Krist se očitovao kao svijetlo svijeta, da ne hodimo u tmini već imamo svjetlo života. Njega, svog Gospodina, proslavimo i usrdno mu se molbom utecimo:

                  Neka riječ tvoja bude svjetiljka nogama našim.

Dobri Bože, daj da danas što više tebe nasljedujemo
-te ono što je palo u prvom Adamu, ponovno se uspostavi u drugome.

Neka tvoja riječ bude svjetiljka nogama našim 
-da šireći istinu u tebi ljubavlju rastemo u svemu.

Nauči nas da radi imena tvoga svima činimo dobro
-te tako crkva iz dana u dan prosvijetljuje sve više ljudsku obitelj.

Pomozi nam da iskrenim obraćenjem sve više jačamo prijateljstvo s tobom
-i uvrede nanesene tvojoj mudrosti i dobroti ispaštamo

Oče naš..
MOLITVA

Gospodine, daj nam milost da uvijek mislimo što je pravo i to odlučno živimo u skladu s tobom. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.