POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     
Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.


Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.


     

PSALMODIJA

Ps 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka.

Ant. 1. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tada će ti biti mile žrtve pravedne na žrtveniku tvojemu.Hvalospjev (Iz 45, 15-26). Svi će se narodi obratiti Gospodinu

Nek se na ime Isusovo prigne svako koljeno (Fil 2, 10).

Ant. 2. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.    Doista ti si Bog skriveni, *
        Bog Izraelov, Spasitelj.

    Postidjet će se *
        i poniknut će svi zajedno,
    otići će u ruglu *
        oni koji prave kipove.
    A Gospodin će vječnim spasenjem *
        spasiti Izraela.
    Nećete se postidjeti *
        i nećete poniknuti dovijeka.

    Da, ovako govori Gospodin, *
        nebesa Stvoritelj – on je Bog –
    koji je oblikovao i sazdao zemlju, *
        koji ju je učvrstio
    i nije je stvorio pustu, †
        već ju je uobličio za obitavanje: *
        »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
    Nisam govorio u tajnosti, *
        u zakutku mračne zemlje.
    Nisam rekao potomstvu Jakovljevu: *
        Tražite me u pustoši.
    Ja, Gospodin, govorim pravo *
        i naviještam čestito.

    Saberite se i dođite, *
        pristupite zajedno,
        svi preživjeli od naroda!
    Neznalice puke oni su što nose
        kip izrađen od drveta *
        i mole boga koji ih spasit ne može.
    Objavite, iznesite svoje dokaze, *
        svjetujte se zajedno:
    Tko je to od davnine navijestio *
        i od tada prorekao?
    Nisam li ja, Gospodin? *
        Nema drugoga boga do mene;
    Boga pravednog i Spasitelja *
        osim mene nema.

    Obratite se k meni da se spasite,
        svi krajevi zemlje, *
        jer ja sam Bog i nema drugoga!

    Sobom se samim kunem, †
        iz mojih usta izlazi istina, *
        riječ neopoziva,
    da će se preda mnom prignuti svako koljeno, †
        mnome će se svaki jezik
        zaklinjati govoreći: *
        Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!
    K njemu će doći, postiđeni, *
        svi što na nj su bjesnjeli.
    U Gospodinu će pobijediti i proslavit se *
        sve potomstvo Izraelovo!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Gospodinu će pobijediti i proslaviti se sve potomstvo Izraelovo.

          

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Ant. 3. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvorane njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem.

 KRATKO ČITANJE  Iz 53, 11b-12

Sluga će se moj pravedni nasititi spoznajom svjetlosti i opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu, i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sâm se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. On će me.

     EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
        kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
        iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
       ocu našemu: *
       da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
        da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
        da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

Ant. Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

 MOLBENICA

Krist je svojom smrću na križu nama život darovao. Njemu hvalu iskažimo i od srca ga zamolimo:

     Oživi nas po svojoj smrti.

Učitelju i Spasitelju naš, poučio si nas u vjeri i obnovio si nas slavom muke; 
-ne daj da omlitavimo u zloći i opakosti. 

Daj da se danas ustegnemo od prekomjernog jela i hrane
-i pomognemo braći koja su u potrebi. 

Daj da ovaj sveti korizmeni dan pobožno primimo kao dar od tebe
-te ga posvetimo djelima milosrđa. 

Ispravi naše buntovne volje
-i učini nas velikodušnima. 

Oče naš..MOLITVA

Gospodine, daj da nas korizmena obnova pripravi na Vazam. Prihvatili smo tjelesno odricanje. Nek urodi duhovnim plodom. Po Gospodinu.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.