JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Nebeska slavo vječita
I ljudska nado blažena
O sine Božji jedini
I čedo čiste djevice!

Pomozi svojom desnicom
Da duh nam trijezan ostane
Da gori Boga slaveći,
I dužnu hvalu daje mu.

Na svodu sja već danica,
Kao glasnik ide pred suncem,
Noć s tminama iščezava,
O Svjetlosti, prosvijetli nas.

U našim ostaj grudima,
I noć svjetovnu otjeraj,
Do časa brani posljednjeg,
Naš duh od grijeha očišćen.

Neka vjera prvi dobri dar,
U duši se ukorijeni,
Neka s njom veseli nada nas
I ljubav od nje veća još.

Neka bude Kriste Kralju blag
Sa Ocem tebi slava sva
Kao tješitelju Presvetom
I sad i sve vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Srce čisto stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni.

PSALAM 51 (50) Smiluj mi se, Bože
Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka (Ef 4, 23 – 24).

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
neka se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
i učvrsti me duhom spremnim!

Učiti ću bezakonike tvojim stazama, *
i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
Bože, Bože spasitelju moj! *
Neka mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
prinosi i paljenice, *
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Srce čisto stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni.

2^ Antifona
Raduj se, Jeruzaleme,
jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

HVALOSPJEV (Tob 13, 9 – 13, 15 – 17) Zahvalnica za oslobođenje naroda
Pokaza mi Sveti grad, Jeruzalem… sa slavom Božjom u njemu (Otk 21, 10− 11).

Boga svoga ja uznosim, †
i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
i radosno klikće veličini njegovoj:
tako neka kazuju svi *
i hvale ga u Jeruzalemu!

Jeruzaleme, grade sveti! †
On će te kazniti zbog djela sinova tvojih, *
ali će se opet smilovati sinovima pravednih.
Podaj hvalu Gospodinu zanosno †
i blagoslivljaj kralja vjekova, *
da ti njegov šator
ponovno bude podignut uz veselje;
da bi se u tebi obradovali prognani, *
i da bi u tebi ljubav našli siromasi
za sva pokoljenja.

Narodi će dolaziti izdaleka *
k imenu Gospodina Boga
donoseći u rukama darove, †
darove za kralja nebeskoga: *
pokoljenja upravljati će ti radosne hvale.

Veseli se i raduj se zbog sinova pravednih, †
jer će biti sakupljeni *
i blagoslivljati će Gospodina pravednih.
Blaženi oni koji te ljube! *

Veselit će se zbog tvoga mira!
Blaženi su svi koji se rastužiše zbog tvojih nesreća, †
jer će se radovati kad vide svu tvoju slavu, *
i radovat će se u vijeke.
Duša moja neka hvali Boga, kralja velikoga, *
jer će Jeruzalem biti obnovljen.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Raduj se, Jeruzaleme,
jer će se po tebi svi skupiti kod Gospodina.

3^ Antifona
Hvali Boga svoga, Sione,
on besjedu svoju šalje na zemlju.

PSALAM 147 Obnova Jeruzalema
Dođi da ti pokažem Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu (Otk 21, 9)

Slavi Gospodina, Jeruzaleme, *
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih, *
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
On dade mir granicama tvojim, *
pšenicom te hrani najboljom.

Besjedu svoju šalje na zemlju, *
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje, *
prosipa mraz poput pepela.

On sipa gràd kao zalogaje, *
voda mrzne od njegove studeni.
Riječ svoju pošalje, i vode se tope; *
dunu vjetrom i vode otječu.

Riječ svoju on objavi Jakovu, *
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu: *
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Hvali Boga svoga, Sione,
on besjedu svoju šalje na zemlju.

KRATKO ČITANJE Gal 2, 19b – 20
S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

KRATKI OTPJEV
R. Vapijem Bogu višnjemu * koji mi čini dobro.
Vapijem Bogu višnjemu  koji mi čini dobro.
O. Nek pošalje s nebesa riječ svoju i spasi me. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Vapijem Bogu višnjemu  koji mi čini dobro.

Antifona uz Hvalospjev
Darom premilosrdnog srca Boga našega
pohodi nas Mlado Sunce s visine.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Darom premilosrdnog srca Boga našega
pohodi nas Mlado Sunce s visine.

MOLBENICA
S pouzdanjem zavapijmo Bogu što se brine za sve koje je stvorio i po svome Sinu otkupio. Njemu, svome Gospodinu, upravimo prošnju:

Učvrsti što si izveo u nama, Gospodine.

Oče milosrđa, upravljaj naše korake na put svetosti;
− daj da uvijek tražimo što je pravo i istinito, čisto i pošteno.
Ne napusti nas zauvijek, Gospodine, poradi imena svoga:
− ne zaboravi svoga svetog Saveza.
Primi nas, Gospodine, skrušena srca i ponizna duha:
− neće se postidjeti nitko tko se u tebe uzda.
U Kristu si nas pozvao na proročku službu:
− daj da naviještamo tvoja čudesna djela.

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, daj nam obilje svoje milosti da tvojom pomoći idemo putem tvojih zapovijedi te primimo utjehu u sadašnjem životu i postignemo radost u vječnome. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.