JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Crkvo, novi grade sveti,
Pjevaj danas pjesmu novu!
Uskrsnuća nada, evo,
Smrtnicima svima svanu!

Starog zmaja Vođ naš svlada
Lav iz roda Judinoga.
Silnim glasom mrtve zove:
»Ustajte na život novi!«

Plijen sav Isus đavlu ote
Slavnim svojim uskrsnućem.
Silan narod krvlju steče
Žrtvovano janje Božje.

Pastir Dobri cijenom krvi
Stado svoje odsvud skuplja.
Kraljevstvo je odsad Božje
Zemlja, nebo, svemir cijeli.

Slavnom Kralju pobjedniku
Molbe žarke upravimo:
Da nas nakon zemnog boja
S pobjedničkom krunom čeka.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Neka slava Gospodina Boga našega
bude s nama, aleluja.

PSALAM 90 (89) Neka slava Gospodnja bude nad nama
Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3,8)

Gospodine, ti nam bijaše okrilje *
od koljena do koljena.
Prije nego se rodiše bregovi, †
prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš *
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim †
k`o jučerašnji dan koji je minuo *
i kao straža noćna.

Razgoniš ih kao jutarnji san, *
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni, *
a uvečer – već se suši i vene.

Zaista, izjeda nas tvoja srdžba *
i zbunjuje ljutina tvoja.
Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
kao uzdah dovršismo godine svoje.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost: *
jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, *
tko proniknuti srdžbu tvoju?

Nauči nas dane naše brojiti, *
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
za ljeta kad smo stradali!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, *
neka bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
djelo ruku naših neka uspije.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Neka slava Gospodina Boga našega
bude s nama, aleluja.

2^ Antifona
Pred njim ću tamu u svjetlost obratiti, aleluja.

HVALOSPJEV (Iz 42, 10 – 16) Pjesan Bogu pobjedniku i Spasitelju
Pjevahu pjesmu novu pred prijestoljem Božjim (Otk 14, 3).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i s kraja zemlje hvalu njegovu,
neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
otoci i njihovi žitelji!
Neka digne glas pustinja i njeni gradovi, *
neka odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
Neka podvikuju stanovnici Stijene, *
neka kliču s gorskih vrhova!
Neka daju čast Gospodinu *
i hvalu mu naviještaju po otocima!

Kao junak izlazi Gospodin, *
kao ratnik žar svoj podjaruje.
Uz bojni poklik i viku ratnu *
ide junački na svog neprijatelja.

»Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
svladavah se;
sad vičem kao žena kada rađa, *
dašćem i uzdišem.
Isušit ću brda i bregove, *
sparušiti svu zelen po njima,
rijeke ću u stepe pretvoriti *
i močvare isušiti.
Vodit ću slijepce po cestama, *
uputit ih putovima.
Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
a neravno tlo u ravno.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Pred njim ću tamu u svjetlost obratiti, aleluja.

3^ Antifona
Što god se Gospodinu svidi, to čini, aleluja.

PSALAM 135 (134) 1 – 12 Vazmeni hvalospjev
Vi ste narod stečeni … da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9)

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.
Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje; †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskog
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svome.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Što god se Gospodinu svidi, to čini, aleluja.

KRATKO ČITANJE  Dj 2,22 – 24
»Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada.

KRATKI OTPJEV
R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin* aleluja, aleluja.
Iz groba je uskrsnuo Gospodin* aleluja, aleluja.
O. Nakon što je podnio bol smrti i umro, aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Iz groba je uskrsnuo Gospodin* aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Ja sam pastir dobri koji pase ovce svoje.
Pastir dobri život svoj polaže za ovce, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Ja sam pastir dobri koji pase ovce svoje.
Pastir dobri život svoj polaže za ovce, aleluja.

MOLBENICA
S vjerom se obratimo Bogu Ocu koji je u smrti i uskrsnuću svoga Sina proslavljen i pouzdano ga zamolimo:

Prosvijetli, Gospodine, pameti naše.

Oče svjetlosti, ti si svjetlom slavno uskrsnulog Krista prosvijetlio svijet;
– obasjaj danas naše pameti svjetlom vjere.
Ti si po svome uskrslome Sinu ljudima osigurao pristup u vječni život;
– daj da danas u svakodnevnim poslovima gajimo nadu vječnoga života.
Ti si po svome uskrslome Sinu svijetu poslao Duha Svetoga;
– raspali naša srca duhovnim ognjem ljubavi.
Nek Isus Krist koji je radi našeg oslobođenja visio na drvu križa
– bude danas nama spasenje i otkupljenje.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet. Udijeli svome narodu svetu radost: oslobodio si ga ropstva grijeha, privedi ga uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.