Papa Franja je u govoru članovima Sinoda Melkitske grkokatoličke crkve pomenuo Siriju, voljenu i izmučenu zemlju, hiljade mrtvih i ranjenih, kao i milione izbeglica u zemlji i inostranstvu, i izrazio zabrinutost za opstanak vernika na Bliskom istoku. Zbog toga je apelovao na odgovarajuće i pravedno rešenje drame u Siriji

Na sastanku sa članovima Sinode biskupa Melkitske grkokatoličke crkve, koji su se okupili u Rimu na svom godišnjem sastanku, papa Franja se ponovo osvrnuo na rat u Siriji. Međutim, nije zaboravio ni hrišćane na Bliskom istoku, zabrinuti, poput melkitskih episkopa, za njihov opstanak.

Pomisao na voljenu i izmučenu Siriju

Zatim je podsetio na molitveno bdenije za mir ispred vatikanske bazilike 7. septembra 2013. godine, prve godine njegovog pontifikata, kada je nastao izraz „voljena i izmučena Sirija“, i svoje misli uputio hiljadama mrtvih i ranjenih, s obzirom na nemogućnost pokretanja neophodne obnove. Štaviše, rekao je da su ga začudile priče mladih Sirijaca koji su stigli u Italiju, koji u sebi nose dramu onoga što su doživeli i videli, kao i njihov pogled, gotovo potpuno beznadežan, nesposoban da sanja o budućnosti svoje zemlje.

Ne možemo dozvoliti da se i poslednja iskra nade ukloni iz očiju i srca mladih i porodica! Zato ponavljam apel na sve one koji imaju odgovornost, u toj zemlji i međunarodnoj zajednici, da dođu do odgovarajućeg i pravednog rešenja za dramu u Siriji.

Sinodalni stil Crkve

Papa je tada ohrabrio prisutne biskupe da daju herojsko i velikodušno svedočanstvo, ali koje uvek treba iznositi na svetlost Božju da bi se pročistilo i obnovilo, i da bi preispitali „sinodalni stil“, sposobnost da žive zajedništvo molitve i namera međusobno i sa patrijarhom.sa sveštenicima, đakonima, redovnicima, redovnicama i vernicima laicima.

Melkitska grkokatolička crkva u svetu

Što se tiče melkitskih grkokatoličkih eparhija u svetu, papa Franja je napomenuo da su one crkva, ali i kulturni i društveni izazov, koji nije bez poteškoća i prepreka, a ujedno i odlična prilika da ostanu ukorenjeni u svojim tradicijama i poreklu, otvarajući se slušanju vremena i mesta u kojima se nalaze da bi odgovorili na ono što Gospod danas traži.

Preporuke Biskupijskoj sinodi Patrijarhalne Crkve

Pozivam vas da svoj autoritet u Sinodi koristite sa puno mudrosti – dodao je te, što se tiče izbora biskupa, zatražio da uvek pažljivo razmisle i mole se Svetom Duhu u pripremanju materijala i informacija o različitim kandidatima, prevazilazeći svaku logiku pristrasnosti.

Pozivam vas – i hvala vam na vašim naporima – da zablistate lice Crkve, držeći podalje podele i mrmljanje koji samo skandalizuju malene i rasturaju vam povereno stado – rekao je Papa i ponovio preporuku koja mu je draga da budu pozorni na ogovaranje, savetujući ih da pribegnu bratskom ispravljanju i da govore otvoreno. Savetovao im je da nikada ne ogovaraju druge – jer je to crv koji razara Crkvu – već da, naprotiv, teže jedinstvu.