Papa Franja i bugarski premijer Kiril Petkov ostali su nasamo petnaestak minuta.

Uoči Dana Svetih Ćirila i Metodija, bugarskog pisma, bugarske prosvete i kulture i slovenske književnosti, papa Franja primio je u Vatikanu bugarsku delegaciju koju je predvodio premijer Kiril Petkov.

Posle četvrt sata privatnog razgovora, papa Franja i bugarski premijer razmenili su poklone. Prema kancelariji za štampu Svete stolice, bugarska delegacija je poklonila vunene jaslice koje je izradio Centar za rođenja, povezan sa Vizantijsko-slovenskim katoličkim apostolskim egzarhatom u Sofiji, i tradicionalni kiparski ćilim. Papa je odgovorio nizom poklona, uključujući objavljivanje ovogodišnje Poruke za mir i Dokumenta o ljudskom bratstvu.