R. Otvori, Gospodine, usne moje.
    O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     

     
    Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.


Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!


    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

 
    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!


    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

    Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

     

HIMAN


    O Sunce spasa, Isuse,
    Zasini do dna u dušu,
    Dok sviće i dan biva nam
    Za crnom noći miliji.

    Ti daješ vrijeme prijatno,
    Ti daj i suzâ potoke,
    Da žrtvu srca peremo,
    Što ljubav će je spaliti.

    Nek samo šiba pokore
    Led srca našeg razbije,
    Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
    Poteć i dobre suze će.

    Već ide dan, tvoj slavni dan,
    I s nova svud će cvasti cvijet:
    Daj smjernu radost i nama
    Obrativši nas na put svoj.

    Nek cio ti se klanja svijet,
    Dobrote puna Trojice,
    A nas nek milost obnovi,
    Da novu pjesmu pjevamo. Amen.
 

         

PSALMODIJAPs 51 (50). Smiluj mi se, Bože

Obnavljajte se duhom svoje pameti i obucite novog čovjeka. (Ef 4, 23-24)

Ant. 1.
Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.


Ant. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.Hvalospjev (Jr 14, 17-21). Jadikovka naroda u vrijeme gladi i rata

Približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju (Mk 1, 15).

Ant. 2.
Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.


    Nek oči moje suze rone danju i noću, *
        i neka ne prestanu,
    jer je strašno slomljena †
        djevica, kći naroda moga, *
        ranom neobično ljutom.
    Pođem li u polje, *
        evo mačem pobijenih!
    Vratim li se u grad, *
        evo od gladi iznemoglih!
    Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji *
        i ništa ne znaju.

    Tá zar si Judeju sasvim odbacio? *
        Zar ti duši omrznu Sion?
    Zašto nas tako biješ *
        te nam više nema lijeka?
    Nadasmo se miru, ali dobra nema, †
        čekasmo vrijeme ozdravljenja, *
        al’ evo užasa!

    Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, †
        bezakonje otaca svojih; *
        doista, tebi sagriješismo!
    Ne odbaci nas, rad imena svoga, †
        ne sramoti prijesto Slave svoje, *
        spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.Ps 100 (99). Radost ulaska u hram.

Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjedničku (sv. Atanazije).

Ant. 3.
Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

  Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvorane njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

KRATKO ČITANJE Pnz 7, 6.8-9

Tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod, jer vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga. Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.OTPJEV

    R. On će me osloboditi * od zamke ptičarske. On će me.
         
    O. I od pogubna govora * Od zamke ptičarske.
         Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. On će me.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

    Ant. Kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. 
MOLBENICA

Hvalu iskažimo Bogu Ocu koji nam je danas udijelio dar da započnemo korizmeno vrijeme. Usrdno ga zamolimo da u ove dane spasenja po izlijevanju Duha Svetoga svoja srca očistimo i u ljubavi ih učvrstimo. Njega usrdno zamolimo.

Daj nam, Gospodine, svoga Svetoga Duha.

Daj da nam hrana bude svaka riječ
– što izlazi iz usta tvojih.

Pomozi nam da ljubav ne iskazujemo samo u velikim stvarima ,
– već da je vršimo i u obićnim zgodama svagdašnjeg života.

Daj da se odričemo svega što je suvišno
– da možemo u pomoć priteći braći koja su u potrebi.

Daj da u svom tijelu nosimo mrtvljenje tvoga Sina
– koji nas je u svom tijelu oživio.


Oče naš…
MOLITVA

Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udijeli nam jakost protiv navala duha zloće i ustrajnosti u dobrim djelima. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova.
Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.