Prvo čitanje:

Iz 43,16-21

Evo činim nešto novo: napojit ću svoj narod.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin,koji put po moru načinii stazu po vodama silnim;koji izvede bojna kola i konje,vojsku i junake,i oni padoše da više ne ustanu,zgasnuše, kao stijenj se utrnuše:»Ne spominjite se onog što se zbilo,nit mislite na ono što je prošlo.Evo, činim nešto novo;već nastaje: zar ne opažate?Da, put ću napraviti u pustinji,a staze u pustoši.Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi,jer vodu ću stvorit u pustinji,rijeke u stepi,da napojim svoj narod, izabranika svoga.I narod koji sam sebi sazdaomoju će kazivati hvalu!«Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 126,1-6

Pripjev:

Silna nam djela učini Gospodin: opet smo radosni.

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.

Išli su, išli pješice
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

Drugo čitanje:

Fil 3,8-14

Radi Krista sve izgubih, suobličen smrti njegovoj.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubihi otpadom smatram: da Krista steknemi u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim,k nagradi višnjeg poziva Božjegu Kristu Isusu.Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 8,1-11

Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:Isus se uputi na Maslinsku goru.U zoru eto ga opet u Hramu. Sav je narod hrlio k njemu. On sjede i stade poučavati. Uto mu pismo­znanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave jeu sredinu i kažu mu: »Učitelju! Ova je žena zatečena u samom ­pre­ljubu. U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati.Što ti na to kažeš?« To govorahu samoda ga iskušaju pa da ga mogu optužiti.Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: »Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen.« I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sâm – i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravii reče joj: »Ženo, gdje su oni? Zar te nitkone osudi?« Ona reče: »Nitko, Gospodine.« Reče joj Isus: »Ni ja te ne osuđujem.Idi i odsada više nemoj griješiti.«Riječ Gospodnja.