Prvo čitanje:

Dj 15,22-31

Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji — pozdrav!«»Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete činiti. Živjeli!«Oni su se dakle oprostili i sišli u Antiohiju; sabrali su mnoštvo i predali pismo. Kad ga pročitaše, svi se obradovaše zbog ohrabrenja.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 57,8-9.10-12

Pripjev:

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima.

Postojano je srce moje, Bože,
postojano je srce moje;
pjevat ću i svirati.
Probudi se dušo moja!
Probudi se, harfo i citro!
Probudit ću zoru jutarnju.

Hvalit ću te, Gospodine, među narodima,
među pucima pjevat ću tebi:
jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Uzvisi se, Bože, nad nebesa,
slava tvoja nek je nad svom zemljom!

Evanđelje:

Iv 15, 12-17

Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ovo je moja zapovijed:ljubite jedni drugekao što sam ja vas ljubio!Veće ljubavi nitko nema od ove:da tko život svoj položi za svoje prijatelje.Vi ste prijatelji mojiako činite što vam zapovijedam.Više vas ne zovem slugamajer sluga ne znašto radi njegov gospodar;vas sam nazvao prijateljimajer vam priopćih svešto sam čuo od Oca svoga.Ne izabraste vi mene,nego ja izabrah vasi postavih vasda idete i rod donositei rod vaš da ostanete vam Otac dadnešto ga god zaištete u moje ime.Ovo vam zapovijedam:da ljubite jedni druge.«Riječ Gospodnja.