Jutros je u vatikanskoj bazilici, uoči početka 17. opšte kongregacije Biskupske sinode, služena misa na kojoj je nadbiskup Jangona objasnio zabrinutost, izraženu na Sinodi, za nasleđe koje će ostati mladima. Sinodska skupština uputila je ohrabrenje na povratak u dane kada su apostoli evangelizirali i ohrabrenje Crkvi u Aziji, koja se suočava sa raznim izazovima, rekao je kardinal, ali ulaže u nadu u pomirenje.

Ono što Crkva podstiče jeste međugeneracijski sinodalni put koji otvara dug put nade za celo čovečanstvo, čak i usred globalnih nemira, o čemu svedoče nedavni događaji u Zapadnoj Aziji i drugim delovima sveta – rekao je kardinal Čarls Bo, nadbiskup Jangona u Mjanmaru, predsednik Saveza azijskih biskupskih konferencija (FABC), u propovedi na misi služenoj 23. oktobra u bazilici svetog Petra, pred početak 17. opšte kongregacije Biskupske sinode. Kardinal je jasno opisao šta je Sinoda o sinodalnosti, napominjući da to nije definisani itinerer, niti unapred programirana svemirska odiseja sa fiksnim matematičkim jednačinama.

Sinodski hod vere

Kao što kada stupamo na različite puteve u životu i veri, često nesigurni u svom odredištu – pozvani smo, naime, da idemo u nepoznato sa Bogom koji nam postaje vodič, naš saputnik – tako je Crkva pozvana da bude pravedna, da utelotvori sinodalni put vere u sigurnosti da Bog nikada ne razočarava – rekao je kardinal. Zaista – dodao je on – vera osvetljava put kroz najmračnije i najburnije trenutke u životu, omogućavajući nam da vidimo milost Božiju koja prodire u senke.

Vojna industrija gomila bogatstvo na račun miliona ljudi

Osvrćući se u propovedi na jevanđeoski odlomak današnje liturgije u kojem Isus priča parabolu o pohlepnom zemljoposedniku i njegovim željama koje su ga dovele do samouništenja, kardinal je primetio kako nam to pokazuje da nezasita pohlepa koja obitava u ljudskom srcu vodi do egocentrične sebičnosti. Ova parabola je metafora za današnji svet – primetio je on – u kome ratovi i industrija naoružanja akumuliraju veliko bogatstvo na račun stradanja miliona ljudi.

Suočeni sa takvim scenarijem, treba da verujemo u Boga, koji želi da ljudi idu putem nade i isceljenja, i da svoje snove usklade sa Božjim planom – istakao je kardinal Bo i objasnio – Bog, naime, ima plan za svakog od nas i za našu Crkvu, a naši putevi i projekti treba da budu usklađeni sa njegovom voljom.

Gledajući buduće generacije

Kardinal je tada primetio da je ljudska pohlepa već nanela duboke rane našoj planeti i lišila dostojanstva milione ljudi. Papa Franja je sve to naglasio u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium, te enciklikama Laudato si’ i Fratelli tutti, koje nas podstiču na pomirenje sa Bogom, sa prirodom i jedni sa drugima, dok se naš sinodalni put odnosi na isceljenje i pomirenje sveta u pravdi i miru. Jedini način da se spase čovečanstvo i stvori svet nade, mira i pravde jeste opšta sinodalnost svih ljudi – primetio je kardinal. Svesni toga, – istakao je on – učesnici sinode su zabrinuti za nasleđe koje ćemo ostaviti sledećoj generaciji.

Azijska stvarnost

Nadbiskup Jangona se potom osvrnuo na ekološku štetu nanesenu azijskom području katastrofama izazvanim klimatskim promenama i izazovima sa kojima se suočavaju hrišćani u Aziji. Pri tome je posebno pomenuo Mjanmar, gde su vernici rasejani usled prirodnih katastrofa i kriza koje je izazvao čovek, koje – kako je rekao – izazivaju višedimenzionalne krize i ogromnu patnju.

Ali Crkva u Mjanmaru i Aziji ulaže u nadu u pomirenje – naglasio je kardinal Bo – ohrabrujući prisutne da nastave sinodalno putovanje i mole se da Katolička Crkva, pod vođstvom pape Franje, povede celu ljudsku porodicu na dug put lečeći naš svet i našu planetu, vodeći nas na kraju ka novom nebu i novoj zemlji.

Izvor: Vatican News