Prvo čitanje:

Jak 5, 13-20

Mnogo može žarka molitva pravednikova.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi! Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova. Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj.Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, znajte, tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 141, 1- 3. i 8

Pripjev:

Nek mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje!

Prizivljem te, Gospodine, k meni pohitaj!
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem! 
Nek mi se uzdigne molitva kao kad pred lice tvoje,
podizanje mojih ruku nek bude ko prinos večernji!

Na usta mi, Gospodine, stražu postavi,
i stražare na vrata usana mojih! 
U te su, Gospodine, uprte oči moje,
k tebi se utječem, ne daj da mi duša propadne!

Evanđelje:

Mk 10, 13-16

Tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Donosili Isusu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.Riječ Gospodnja.