Blagdan Katedre sv. Petra slavio se na današnji dan u Rimu već od IV. veka kao znak jedinstva Crkve sazidane ne Apostolu. Stoga je danas dan kad nam se naročito valja uživljavati u tekst sv. Mateja po kojem je Petar temelj Crkve. Isus je Petru rekao: “Ti si Petar- Stena, i na toj steni sagradit ću Crvku svoju, i Vrata pakla neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima, a što razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima”. Metafore kojima se Gospodin služi govoreći o Petru i samom Petru, a to su “ključevi” koji označavaju vlast, i “stena” koja ističe solidnost zgrade, sasvim su  razumljive svakom dobronamernom čitaocu. One se posve jasno odnose na Petrovu ličnost, a ne samo na njegovu veru ili čak na nekog drugog. Već od ranih hrišćanskih vremena nakon telesnih ostataka sv. Petra najviše se poštovala njegova katedra kao simbol učiteljske vlasti. Katedra koja je sačuvana do danas, prema velikom arheologu De Rossiju, čini se da je sastavljena od tri dela. Jedan potice iz doba od IX-XI. veka drugi od slonovače iz V.- VI. veka dok se treći, najstariji pripisuje razdoblju apostolskih vremena. Svetkovina 22. februara vuče korene čak iz I. veka a tada se tog dana slavio sveti Petar kao zaštitnik hrišćana.

Izvor:HKM