Crkva, a posebno Salezijanska družba, danas proslavlja praznik Marije Pomoćnice. Papa Pio V. dodao je taj zaziv u Lauretanske litanije nakon pobede kod Lepanta 1571. godine. Kad je Papa Pio VII., nasilno proteran iz Vatikana, cela Crkva se usrdno molila da se vrati na Petrovu stolicu. To se stvarno i dogodilo. Papa je oslobođen i vraćen u Rim 24. maja 1814. godine. Zbog toga je naredio da se uvede praznik Pomocnice hrišćana i da se slavi na dan njegovog oslobodjenja i povratka na Petrovu stolicu.

Poseban doprinos širenju pobožnosti Marije Pomoćnice dali su salezijanci, Družba svetog Franje Saleškog, koju je osnovao sveti Ivan Bosko i koja sa velikim uspehom i žarom deluje i u hrvatskim krajevima. Veliki Don Bosko posvetio je svoju družbu Mariji Pomoćnici a prvo verničko udruženja Marije Pomoćnice je osnovan u Torinu 1868. godine, sa ciljem i željom da promoviše autentični hrišćanski život po Marijinpm primeru i zastupništvu.

Molitva Mariji pomoćnici

Presveta Device Marijo, pomoćnice hrišćana,
kako je dobro doći do tebe
i moliti za večnu pomoć.
Ako zemaljske majke zaborave svoju decu,

kako bi, najdraža naša Majko, mogla ti da nas zaboraviš?
Pomozi nam, molimo te, u svim našim potrebama, u svim našim problemima,
a posebno u svim našim iskušenjima.
Molimo tvoju stalnu pomoć svima onima koji pate.
Pomozi slabima, izleči bolesne, obrati grešnike.
Neka duhovna zvanja rastu po tvom zastupništvu.
Zauzmi se za nas, o Marijo, pomoćnice hrišćana,
da se utečemo tebi ovde na zemlji i da te možemo voleti i večno
ti biti zahvalni na nebu. Amin!