Danas proslavljamo praznik apostola Andrije, koga je Gospodin pozvao prvog među svoje apostole. Prema Novom zavetu, Andrija, čije ime na grčkom znači „muž, muževan, hrabar“, rođen je u prvom veku u gradu Vitsaidi na obali Genezaretskog jezera. Otac mu je bio Jona ili Ivan, a mlađi brat apostol Šimun Petar. Obojica su, kao i njihov otac, bili ribari. Jevanđelja se slažu da je Andrija prvi bio pozvan od Gospodina da bude njegov učenik. Prema Mateju, dok je prolazio pored jezera, Isus je video Andriju i Šimuna kako pecaju i pozvao ih da budu „ribari ljudi“ sa njim.

Prema Ivanovom jevanđelju, Andrija je prvo bio učenik Ivana Krstitelja. Kada je Ivan pokazao Isusa kao Jaganjca Božijeg, Andrija i drugi su počeli da ga slede. Jevanđelja ne govore mnogo o Andriji, ali izgleda da je bio među Isusovim najbližim učenicima. Pričao je Isusu o dečaku sa hlebom i ribom tokom čuda umnoženja hlebova i bio je prisutan na Tajnoj večeri sa ostalim apostolima. Po hrišćanskom predanju, nakon Isusovog vaskrsenja, Andrija je propovedao Jevanđelje na obalama Crnog mora i u današnjoj Grčkoj i Turskoj.

Mučenički je stradao u Patrasu, u Grčkoj, vezan za krst. Razapet je na krstu koji ima oblik slova H, a takav krst se danas zove Andrijin krst. Po svemu sudeći, Andrija je, baš kao i njegov brat Petar, smatrao sebe nedostojnim da umre na isti način kao i Gospodin, i tražio je da bude razapet na ovom obliku krsta. Njegovi ostaci su prvobitno počivali u Patrasu, ali su kasnije preneti u Carigrad, čija biskupija ga smatra svojim osnivačem. Kasnije je deo njegovih moštiju završio u Vatikanu.

Papa Pavao VI. vratio ih je Grčkoj pravoslavnoj crkvi i danas ponovo počivaju na mestu njegovog mučeništva, Patrasu u Grčkoj. Posebno je štovan u Gruziji, smatrajući ga prvim propovednikom Jevanđelja u svojoj zemlji i na Kipru, gde je, po predanju, od kamena napravio lekoviti izvor. U ikonografiji je prikazan kao starac koji drži Andrijin krst, a ovaj simbol se nalazi i na zastavi Škotske, čiji je Andrija glavni pokrovitelj. Pored Škotske, Andrija je zaštitnik Rumunije, Ukrajine, Rusije, ribara i pevača.