Crkva danas proslavlja svete apostole Šimuna Revnitelja i Judu Tadeja, koji su zajedno podneli mučeništvo. Oni su iz kruga dvanaest Isusovih apostola. I bili su prvi svedoci Isusovih reči i dela. Zajedno su hodali sa Isusom, zajedno su propovedali Jevanđelje u Siriji i Mesopotamiji.

Šimun se pominje u nekoliko jevanđeoskih izveštaja kao Šimun Kanaanac ili Šimun Revnitelj. Verovatno je pripadao grupi zilota, vernih branilaca judaizma i slobode jevrejskog naroda. Malo se zna o njegovom životu. Pretpostavlja se da je zajedno sa Judom Tadejom širio hrišćanstvo po jevrejskoj dijaspori. Predanje dodaje da su u Vaviloniji i Persiji delovali trinaest godina gde su obojica podneli mučeništvo. Šimuna su prerezali testerom. Sa tim predmeti se najčešće i prikazuju u ikonografiji. On je zaštitnik drvoseča.

Apostol Juda je nazvan Tadejom da bi se razlikovao od Iškariotskog, koji je poljupcem izdao Isusa. Napisao je kratku poslanicu koja je uvrštena u Sveto pismo. U poslanici odvraća vernike od lažnog učenja i nemoralnog života. U jevanđeljima nalazimo samo jednu rečenicu koja se pripisuje Judi Tadeju, a koja je izgovorena tokom Tajne večere i Isusovog oproštajnog govora sa učenicima. Juda ovako pita Isusa: „Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?“, na šta Isus odgovara: „Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.“  Juda Tadej je, prema predanju, ubijen toljagom. Njegovo štovanje se raširilo naročito posle objava sv. Brigite koja je u viđenju saznala da se Isus pre svoje muke žalio ovom apostolu. Zbog toga je zaštitnik srećne smrti i zagovornik onih koji padaju u očajanje. Umetnici Svetog Judu Tadeja prikazuju su sa knjigom, buzdovanom i sekirom. Posebno se štuje u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj I Austriji, kao i u severnoj Hrvatskoj. On je zaštitnik Jermenije i bolnica.