Danas je Sv. Vilibald, biskup Ajhštatazina, omiljeni bavarski svetitelj, sin Sv. Ričarda i brat Sv. Vunibalda i Sv. Valpurge. U atmosferi svetosti, bilo bi pravo čudo da i sam nije postao svet. Već sa pet godina Vilibald je bio dat samostanu Voltam za vaspitanje i obrazovanje. Tada su verske škole bile jedine škole. Bilo je to vreme u kome je dobio solidno hrišćansko vaspitanje i stekao zapaženo književno obrazovanje. Mladi Vilibald je bio mlad čovek sa velikim željama, znao je da nam je život dat da se unapredimo i pripremimo za našu životnu misiju. Vilibald je rođen oko 700. godine u Engleskoj. U samostanu je ostao do 20. godine, a onda je sa ocem i bratom započeo put, kroz Francusku sve do severne Italije. Otac mu je umro u severnoj Italiji, a on je sa bratom otišao u Rim. Iz Rima su otišli ​​na Siciliju, pa na Kipar, a zatim u Emes na reci Oront, gde su jedva izbegli zatvor pod sumnjom da su špijuni. Zatim su 724. godine stigli u Svetu zemlju, a odatle za Vaskrs 728. godine u Carigrad.

Došli su u Monte Kasino u jesen 729. godine. Vilibald je tu ostao desetak godina. Nakon toga mu je dozvoljeno da nastavi putovanje, pa je stigao u Rim kao pratilac jednog sveštenika. Tamo ga je upoznao papa Grgur III. Ispitivao ga je o putovanjima i životu. Na kraju razgovora izrazio je želju svog rođaka Bonifacija, koji je želeo da ga ima uz sebe u svom misionarskom radu u Nemačkoj. Vilibald je prihvatio i otputovao u Ajhštat gde je rukopoložen za sveštenika 22. jula 740. i za biskupa u oktobru 741. godine. Rukopoložen je od Sv. Bonifacija.

Kao biskup nastojao je da unapredi biskupiju. Propovedao je i sa svom brigom se starao o verskom životu u svojoj biskupiji. Tako je 750. godine započeo izgradnju Hajdenhajmske opatije u kojoj je njegov brat Vunibald postao opat. U tom mestu je i njegova sestra Valburga osnovala benediktinski samostan u kome je bila opatica. Odnela je telo Vunibalda, koji je umro 761. godine, prenela u svoj samostan.

Sveti Vilibald je diktirao uspomene sa svojih putovanja redovnici u Hajdenhajmu, po imenu Ugeburki. To je poslužilo mnogim njegovim biografima da napišu biografije, a donekle i biografije njegovih najmilijih, oca, brata i sestre. Biskup je bio 45 godina, preminuo je u dubokoj starosti na današnji dan, 7. jula 787. godine, u Ajhštatu. Svetim ga je 938. proglasio papa Lav VII. On je zaštitnik Ajhštata, a njemu su posvećene mnoge crkve i kapele u Nemačkoj i Austriji.