O svetom Donatu, slavnom zadarskom biskupu, pisao je već poznati isusovac Farlati u svom monumentalnom delu “Illyricum sacrum”, objavljenom 1775 u Veneciji. Inače prva ozbiljna vest o svetom Donatu poteče od Eginarda u njegovom delu “Istoriski spomenici Njemačke”.Lokalno zadarskoi predanje smatra da je sveti Donat rodom Zadranin. Prema Donaldovu letopisu malo posle Božića godine 805. na dvoru Karla Velikog u Salzburgu su se sastali sa mletačkim duždem Pavle, zadarski knez i Donat, zadarski biskup. On je imao posredničku ulogu između Franaka i Vizantije. Išao je u Vizantiju gdje je dobio na dar moći svete sirmijske mučenice Anastazije. Bilo je to godine 804. U vreme vizantijskog cara Niićifora. Sveti Donat je preneo svetičine kosti u svoj Zadar te ih pohranio u tadašnjoj katedrali svetog Petra. Kasnije, katedrala biva posvećena svetoj Anastaziji, ili kako je Zadrani zovu svetoj Stošiji. Pojedini, pominju da je sveti Donat u Vizantiji dobio na dar i relikvije svetog mučenika Krizonoga, po zadarski Krševana. Tim je svetinjama duhovno obogatio svoj biskupski grad i njegove crkve. Sveti Donat je umro oko godine 811. a pokopan je u velelepnoj crkve Presvetog Trojstva koju je obnovio i koja je kasnije po njemu i dobila ime. Godine 1622., po volji zadarskog nadbiskupa Stelle, moći svetog Donata stavljene su pod glavni oltar. Godine 1809., nakon provale Francuza u Zadar, prenesene su kosti svetog Donata u katedralu svete Stošije gde se i danas nalaze. Sveti Donat je zaštitnik grada Zadra, a slavi se na današnji dan.

Izvor:HKM