Prvo čitanje:

Dj 9, 1-20

On mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Savao sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba. Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: »Savle, Savle, zašto me progoniš?«On upita: »Tko si, Gospodine?«A on će: »Ja sam Isus kojega ti progoniš! Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.«Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga. Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask. Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio.U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: »Ananija!«On se odazva: »Evo me, Gospodine!«A Gospodin će mu: »Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se; i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.«Ananija odgovori: »Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu. On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.«Gospodin mu odvrati: »Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove. Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.«Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: »Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.«I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji.Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 117, 1-2

Pripjev:

Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!

Hvalite Gospodina, svi puci, 
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Evanđelje:

Iv 6, 52-59

Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Židovi se među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:»Zaista, zaista, kažem vam:ako ne jedete tijela Sina Čovječjegai ne pijete krvi njegove,nemate života u sebi!Tko blaguje tijelo mojei pije krv moju,ima život vječni;i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.Tijelo je moje jelo istinsko,krv je moja piće istinsko.Tko jede moje tijeloi pije moju krv,u meni ostajei ja u njemu.Kao što je mene poslao živi Otaci ja živim po Ocu,tako i onaj koji mene blaguježivjet će po meni.Ovo je kruh koji je s neba sišao,ne kao onaj koji jedoše očevii pomriješe.Tko jede ovaj kruh,živjet će uvijeke.«To reče Isus naučavajući u sinagogi u Kafarnaumu.Riječ Gospodnja.