Prvo čitanje:

Mih 7, 14-15.18-20

Baci na dno mora sve grijehe naše.

Čitanje Knjige proroka Miheja

Pasi, Gospodine, svoj narod svojom palicom,

stado svoje baštine,

koje osamljeno živi u šikarju,

usred voćnjaka.

Neka pase u Bašanu i Gileadu,

kao u davne dane!

Kao u dane kad si izašao iz Egipta,

pokaži nam čudesa!

Tko je Bog kao ti

koji prašta krivnju,

koji grijeh oprašta

i prelazi preko prekršaja

Ostatka baštine svoje,

koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu,

nego uživa u pomilovanju?

Još jednom, imaj milosti za nas!

Satri naše opačine,

baci na dno mora

sve grijehe naše!

Udijeli Jakovu vjernost,

dobrotu Abrahamu,

kako si se zakleo ocima našim

od dana iskonskih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 2-8

Pripjev:

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

Zavolje opet, Gospodine, zemlju svoju,
na dobro okrenu udes Jakovljev.
Otpusti krivnju narodu svome,
pokri sve grijehe njegove.
Suspregnu svu ljutinu svoju,
odusta od žestine gnjeva svoga.

Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš,
i odbaci zlovolju prema nama!
Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas,
prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno?

Zar nas nećeš opet oživiti,
da se narod tvoj raduje u tebi?
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
i daj nam svoje spasenje.

Evanđelje:

Mt 12, 46-50

Pruži ruku prema svojim učenicima i reče: »Evo majke moje i braće moje!«

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dok je Isus još govorio mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Onomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema svojim učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«

Riječ Gospodnja.