JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

O sjaju slave Očeve,
Od Svjetla Svjetlo, Isuse,
Ti vrelo svjetla divnoga
I dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
Što sijevaš blistom vječitim,
I žarom Duha Svetoga
Sva srca naša napuni!

I tebe, Oče, molimo
Od kojeg milost moćna je,
Od kojeg slava vječna je,
Od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
I zavidniku skrši moć,
Pomaži nam u kušnjama,
Uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
Čistoćom da se bijelimo,
Od žive vjere plamtimo
Za otrov bludnje ne znajuć.

Kao jelo, Kriste, hrani nas
I vjerom ti nas napajaj,
Da napuni nas nevino
Veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
Kao rumen osvit sjao stid,
Kao podne vjera sijala,
Za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
Sa suncem ti nam dođi sav,
U Ocu, Sine vječiti,
U Riječi, Oče, cio ti! Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona 
Jutrom nas nasiti, Gospodine,
smilovanjem svojim.

PSALAM 90 (89)  Neka slava Gospodnja bude nad nama
Jedan je dan u Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan (2 Pt 3,8)

Gospodine, ti nam bijaše okrilje *
od koljena do koljena.
Prije nego se rodiše bregovi, †
prije nego postade kopno i krug zemaljski, *
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!

Smrtnike u prah vraćaš *
i veliš: “Vratite se, sinovi ljudski!”
Jer je tisuću godina u očima tvojim †
kao jučerašnji dan koji je minuo *
i kao straža noćna.

Razgoniš ih kao jutarnji san, *
kao trava su što se zeleni:
jutrom cvate i sva se zeleni, *
a uvečer – već se suši i vene.

Zaista, izjeda nas tvoja srdžba *
i zbunjuje ljutina tvoja.
Naše si grijehe stavio pred svoje oči, *
naše potajne grijehe na svjetlost lica svojega.

Jer svi naši dani prođoše u gnjevu tvojemu, *
kao uzdah dovršismo godine svoje.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina, *
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost: *
jer prolaze brzo i mi letimo odavle.
Tko će mjeriti žestinu gnjeva tvojega, *
tko proniknuti srdžbu tvoju?

Nauči nas dane naše brojiti, *
da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? *
Milostiv budi slugama svojim!
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, *
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao, *
za ljeta kad smo stradali!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje *
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, *
neka bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku, *
djelo ruku naših nek uspije.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Jutrom nas nasiti, Gospodine,
smilovanjem svojim.

2^ Antifona
Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

HVALOSPJEV (Iz 42, 10 – 16) Pjesan Bogu pobjedniku i Spasitelju
Pjevahu pjesmu novu pred prijestoljem Božjim (Otk 14, 3).

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
i s kraja zemlje hvalu njegovu,
neka ga slavi more sa svim što je u njem, *
otoci i njihovi žitelji!
Neka digne glas pustinja i njeni gradovi, *
neka odjeknu naselja gdje žive Kedarci!
Neka podvikuju stanovnici Stijene, *
neka kliču s gorskih vrhova!
Neka daju čast Gospodinu *
i hvalu mu naviještaju po otocima!

Kao junak izlazi Gospodin, *
kao ratnik žar svoj podjaruje.
Uz bojni poklik i viku ratnu *
ide junački na svog neprijatelja.

»Šutjeh dugo, gluh se činjah, *
svladavah se;
sad vičem kao žena kada rađa, *
dašćem i uzdišem.
Isušit ću brda i bregove, *
sparušiti svu zelen po njima,
rijeke ću u stepe pretvoriti *
i močvare isušiti.
Vodit ću slijepce po cestama, *
uputit ih putovima.
Pred njima ću tamu u svjetlost obratit,
a neravno tlo u ravno.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona 
Hvala Gospodnja s kraja zemlje.

3^ Antifona 
Hvalite ime Gospodnje,
vi koji u domu Gospodnjem stojite.

PSALAM 135 (134)  1 – 12 Vazmeni hvalospjev
Vi ste narod stečeni … da naviještate silna djela onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu (usp. 1 Pt 2, 9)

Hvalite ime Gospodnje, *
hvalite, sluge Gospodnje
koji u Domu Gospodnjemu stojite, *
u predvorjima Doma Boga našega!

Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
Izraela za dragu svojinu.
Znadem da je velik Gospodin, *
da je Gospodin naš nad svim bozima.
Što god se Gospodinu svidi, †
to čini na nebu i na zemlji, *
na moru i u bezdanima.
Oblake diže s kraja zemlje; †
stvara kiše i munje, *
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

On Egiptu pobi prvorođence, *
ljude i stoku podjednako.
On učini znamenja i čudesa usred tebe, Egipte, *
protiv Faraona i svih slugu njegovih.
On pobi narode mnoge *
i pogubi kraljeve moćne:
Sihona, kralja amorejskog, †
i Oga, kralja bašanskog
i sva kraljevstva kanaanska.
I dade njihovu zemlju u baštinu, *
u baštinu Izraelu, narodu svome.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Hvalite ime Gospodnje,
vi koji u domu Gospodnjem stojite.

KRATKO ČITANJE  Jdt 8, 21b – 23
Sjetite se da su naši oci kušani časte li zaista Boga. Sjetite se kako je kušan otac naš Abraham i kako je, prokušan mnogim nevoljama, postao prijatelj Božji. Tako i Izak i Jakov i Mojsije, i svi miljenici Božji: vjerni – prođoše kroz mnoge nevolje.

KRATKI OTPJEV
R. Pravednici, Gospodinu kličite * hvaliti ga pristoji se čestitima.
Pravednici, Gospodinu kličite,  hvaliti ga pristoji se čestitima.
O. Pjesmu novu zapjevajte njemu, hvaliti ga pristoji se čestitima.Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Pravednici, Gospodinu kličite,  hvaliti ga pristoji se čestitima.

Antifona uz Hvalospjev
Blagoslovljen Gospodin
što nas pohodi i otkupi.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Blagoslovljen Gospodin
što nas pohodi i otkupi.

MOLBENICA
Pomolimo se Kristu koji uslišava i spasava one što se u nj uzdaju, i uskliknimo mu.

Gospodine, tebe hvalimo, u tebe se uzdamo.

Zahvaljujemo ti, Gospodine, jer si bogat milosrđem:
– velikom si nas ljubavlju ljubio.
Ti koji s Ocem vazda djeluješ u svijetu,
– dođi i sve učini novo snagom Duha Svetoga.
Otvori danas naše oči i oči braće naše
– da vidimo divna djela tvoja.
Ti nas danas pozivaš da tebi služimo:
– učini nas službenicima milosti braći našoj.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ljudima si povjerio da čuvaju i obrađuju zemlju. I sunce si im dao da im služi. Daj nam, molimo te, da i mi danas radimo tebi na slavu i na dobro svojih bližnjih. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Izvor:laudato.hr