POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
 
Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.


HIMAN

O sjaju slave Očeve,
Od svjetla Svjetlo,
Isuse, Ti vrelo svjetla divnoga
I dane od kog sja nam dan.

Ograni, Sunce istinsko,
Što sijevaš blistom vječitim,
I žarom Duha Svetoga
Sva srca naša napuni!

I tebe, Oče, molimo
Od kojeg milost moćna je,
Od kojeg slava vječna,
Od požude nas očuvaj.

Okrijepi nas za žilav rad
I zavidniku skrši moć,
Pomaži nam u kušnjama,
Uređuj naša djela sva.

Ti duhom našim upravljaj,
Čistoćom da se bijelimo,
Od žive vjere plamtimo
Za otrov bludnje ne znajuć.

Ko jelo, Kriste, hrani nas
I vjerom ti nas napajaj,
Da napuni nas nevino
Veselje Duha Svetoga.

Pun radosti nam teko dan,
Ko rumen osvit sjao stid,
Ko podne vjera sijala,
Za suton duh nam ne znao.

Već zora sunce iznosi,
Sa suncem ti nam dođi sav,
U Ocu, Sine vječiti,
U riječi, Oče, cio ti! Amen.
   


PSALMODIJA

Ps 42 (41). Želja za Gospodinom i hramom njegovim

Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Ant. 1. Kad ću doći i lice Božje gledati?    Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
        tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
    Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
        o kada ću doći i lice Božje gledati?

    Suze su kruh moj danju i noću, †
        dok me svednevice pitaju: *
        »Gdje ti je Bog tvoj?«
    Duša moja gine kada se spomenem †
        kako koračah u mnoštvu *
        predvodeć ga k Domu Božjemu
    uz radosno klicanje i hvalopojke *
        u povorci svečanoj.

    Što si mi, dušo, klonula *
        i što jecaš u meni?
    U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
        spasenje svoje, Boga svog!

    Tuguje duša u meni, †
        stoga se tebe spominjem *
        iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
    Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
        sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
    Nek mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
        a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

    Reći ću Bogu: †
    »Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
        Zašto obilazim žalostan,
        pritisnut dušmanima?«
    Kosti mi se lome od poruge neprijateljâ †
        dok me svednevice pitaju: *
        »Gdje ti je Bog tvoj?« –

    Što si mi, dušo, klonula *
        i što jecaš u meni?
    U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
        spasenje svoje, Boga svog!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kad ću doći i lice Božje gledati?


 

Hvalospjev (Sir 36, 1-7. 13-16). Molitva za spas i obnovu Izraela

Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga  Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 3, 17).

Ant. 2. Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.    Smiluj nam se, Gospodaru,
        Bože svega svijeta, †
        i pogledaj na nas, *
        i prožmi strahom svojim sve narode!
    Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
        da spoznaju tvoju moć.

    Kako si se u očima njihovim
        pokazao nama svetim, *
        tako se sada u očima našim
        pokaži velik prema njima.
    Da poznaju kao što znamo i mi *
        da nema Boga osim tebe, Gospodine.
    Obnovi znake i ponovi čudesa, *
        proslavi ruku i desnicu svoju.
    Okupi sva plemena Jakovljeva, *
        vrati im baštinu kao na početku.

    Smiluj se, Gospodine, narodu †
        koji se zove imenom tvojim, *
        Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
    Smiluj se svetom gradu svojem, *
        Jeruzalemu, prebivalištu svome.
    Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
        i Svetište svoje slavom svojom.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.

 


Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 3. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.
    Nebesa slavu Božju kazuju, *
        naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
    Dan danu to objavljuje, *
        a noć noći glas predaje.

    Nije to riječ, a ni govor nije, *
        nije ni glas što se može čuti,
    al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
        riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

    Ondje suncu razape šator, †
        te ono ko ženik iz ložnice ide, *
        ko div kliče kad prelijeće stazu.

    Izlazi ono od nebeskog kraja, †
        i put mu se opet s krajem spaja, *
        ne skriva se ništa žaru njegovu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.

 


KRATKO ČITANJE  Jr 15,16

Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje. Jer sam se tvojim zvao imenom, Gospodine, Bože nad Vojskama.


 

KRATKI OTPJEV

R. Pravednici, Gospodinu kličite, * hvaliti ga pristoji se čestitima. Pravednici.
O. Pjesmu novu zapjevajte njemu. * Hvaliti ga pristoji se čestitima. Slava Ocu. Pravednici.

        EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi i otkupi.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku,
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljen Gospodin što nas pohodi.

MOLBENICA

Spasitelj naš učini nas svećenicima da Bogu prinosimo ugodne prinose. Sa zahvalnošću zazovimo njega:

                     Gospodine, sačuvaj nas u službi svojoj.

Kriste, vječni svećeniče, svoj si narod učinio svetim svećeništvom:
-daj nam trajno prinositi duhovne žrtve, Bogu mile.

Udijeli nam darove svoga Duha:
-strpljivost, dobrotu i blagost.

Daj da tebe ljubimo, tebe koji si ljubav, daj da posjedujemo:
-daj nam i dobro činiti da te i životom svojim proslavimo.

Daj da te molimo i za ono što je našoj braći korisno,
-da lakše spasenje postignu.

Oče naš…


MOLITVA

Gospodine, svemogući Bože, tvojom dobrotom započinjemo ovaj dan. Spasi nas danas svojom snagom i ne daj da danas grijeha počinimo, već daj da naše misli, riječi i djela budu posve u skladu s tvojom voljom i tvoju pravednost odrazuju. Po Gospodinu. Amen.ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.