Prvo čitanje:

Jak 5, 1-6

Plaća kosaca vaših njiva — koju im uskratiste — viče, vapaji dopriješe do ušiju Gospodnjih.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostolaDe sada, bogataši, proplačite i zakukajtezbog nevolja koje će vas zadesiti!Bogatstvo vam istrunu,haljine vaše postadoše hrana moljcima,zlato vam i srebro zarđai rđa će njihova biti svjedočanstvo protiv vaste će kao vatra izjesti tijela vaša!Zgrnuste blago u posljednje dane!Evo: plaća kosaca vaših njiva— koju ini uskratiste — vičei vapaji žetelaca dopriješedo ušiju Gospodina nad Vojskama.Raskošno ste na zemlji i razvratno živjeli,utoviste srca svoja za dan klanja!Osudiste i ubiste pravednika:on vam se ne suprotstavlja!Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 49, 14 – 20

Pripjev:

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Takav je put onih koji se ludo uzda ju,
to je konac onih koji uživaju u sreći:
Poput stada redaju se u Podzemlju,
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.

Njihova će lika brzo nestati,
Podzemlje će im biti postojbina.
A moju će dušu Bog ugrabiti 
Podzemlju iz pandža 
i milostivo me primiti.

Ne boj se ako se tko obogati
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom,
i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim
—»Govorit će se da ti je dobro bilo!« –
i on će doći u skup otaca svojih,
gdje svjetlosti više vidjeti neće.

Evanđelje:

Mk 9,41-50

Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao.

Čitanje svetog Evanđelja po MarkuU ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«»Onomu naprotiv tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju, daleko bi bolje bilo da s mlinskim kamenom o vratu bude bačen u more.«»Pa ako te ruka sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je sakatu ući u život, nego s obje ruke otići u pakao, u oganj neugasivi. I ako te noga sablažnjava, odsijeci je. Bolje ti je hromu ući u| život, nego s obje noge biti bačen u pakao. I ako te oko sablažnjava, iskopaj ga. Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi.Uistinu, ognjem će svaki od njih biti posoljen.Dobra je sol.Ali ako sol postane neslana,čime ćete nju začiniti?Imajte sol u sebi,a mir među sobom!«Riječ Gospodnja.