Prvo čitanje:

Hoš 11, 1.3-4.8c-9

Srce mi je uznemireno.

Čitanje Knjige proroka Hošee

Ovo govori Gospodin:

»Dok Izrael dijete bijaše, ja ga ljubljah,

iz Egipta dozvah sina svoga.

Efrajima ja sam hodati učio,

držeći ga za ruke njegove;

al’ oni ne spoznaše

da sam se za njih brinuo.

Užima za ljude privlačio sam ih,

konopcima ljubavi;

bijah im ko onaj

koji u čeljustima njihovim

žvale opušta;

nad njega se saginjah

i davah mu jesti.

Srce mi je uznemireno,

uzavrela sva mi utroba:

neću više gnjevu dati maha,

neću opet zatirali Efrajima,

jer ja sam Bog, a ne čovjek,

Svetac posred tebe —

neću više gnjevan dolaziti!

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 80, 2ac.3bc.15-16

Pripjev:

Razvedri lice svoje, Gospodine, i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj!
Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad Vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Evanđelje:

Mt 10, 7-15

Badava primiste, badava dajte!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:

»Putem propovijedajte:

‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’

Bolesne liječite,

mrtve uskrisujte,

gubave čistite,

zloduhe izgonite!

Besplatno primiste,

besplatno dajte!

Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi

sebi u pojase,

ni putne torbe,

ni dviju haljina,

ni obuće,

ni štapa.

Ta vrijedan je radnik hrane svoje.

U koji god grad ili selo uđete,

razvidite tko je u njemu dostojan:

ondje ostanite sve dok ne odete.

Ulazeći u kuću,

zaželite joj mir.

Bude li kuća dostojna,

neka mir vaš siđe na nju.

Ne bude li dostojna,

neka se mir vaš k vama vrati.

Gdje vas ne prime

i ne poslušaju riječi vaših,

iziđite iz kuće ili grada toga

i prašinu otresite sa svojih nogu.

Zaista, kažem vam,

lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj

na Dan sudnji,

negoli gradu tomu.«

Riječ Gospodnja.