Današnje Jevanđelje nas upućuje na Isusovo obećanje koje je dao svojim učenicima kada više ne
bude na zemlji, da će njima da pošalje Branitelja, Duha Svetoga. Dolaskom Duha Svetoga počela
je nova era, kada je „rođena Crkva“, zajednica vernika koja je i danas prisutna u svetu. Iz ovog
odlomka vidimo koji je uslov za dolazak Duha, prvo da se voli Isus, a drugo da se drže njegove
zapovesti. Ako učenici ispune ova dva uslova, Isus će zamoliti Oca da im pošalje Duha da ih
vodi i bude sa njima kako bi mogli da naveštaju Njegovu reč. Duhovski događaj, poslanje Duha
na učenike, bio je trenutak kada ih je Gospod oslobodio svakog straha i poslao u svet koji ima
svoje potrebe i zahteve. Nije im dozvolio da ceo život provedu u sali Tajne večere, gde bi
sigurno bili zaštićeniji. Poslao ih je u svet da budu svedoci ljubavi i zakona Božjeg. Iz ovoga
proizilazi da su vernici pozvani da žive u ljubavi prema Bogu, i jedni prema drugima,
poznavajući, držeći i živeći zakon Božji, zapovesti Božje. Apostolska zajednica je model
hrišćanskih zajednica po kojima treba da živimo u današnjem svetu i životnim okolnostima.
Duhovi su konačni poraz starog i nastanak novog sveta. Tamo gde nema Duha Božjeg, duha
ljubavi vrlo brzo nastaju nemiri i svađe, neprijateljstva i ratovi, zle reči i ogovaranja. Bez Duha
Božjeg čovek ne može da razume ili shvati čoveka na pravi način. Zato nam je danas više nego
ikad potreban Duh koji vodi Crkvu, da svojom odbrambenom snagom štiti ljude od zla, rata,
ugnjetavanja, bolesti… da ne zaboravimo, Duh Branitelj prebiva samo tamo gde je ljubav i gde se
čuva zakon Božji. Zapitajmo se šta možemo učiniti da Duh bude među nama, da nas brani i štiti?
Da li treba da uradimo nešto po pitanju ova dva pomenuta uslova za prisustvo Svetog Duha u
svetu?