POZIVNIK

R.Otvori, Gospodine, usne moje.O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji nam je obećao Duha Svetoga, aleluja.

HIMAN

Dođi, Duše Presveti,
Sa neba nas posjeti
Zrakom svoje milosti.

Dođi, Oče ubogih,
Djelitelju dara svih,
Dođi, srca svjetlosti.

Tješitelju tako blag,
Ti nebeski Goste drag,
Pun miline, hlade tih.

Umornima odmore,
U vrućini lahore,
Razgovore žalosnih.

Sjaju svjetla blaženog,
Sjaj u srcu puka svog,
Napuni nam dušu svu.

Bez božanstva tvojega
Čovjek je bez ičega,
Tone sav u crnom zlu.

Nečiste nas umivaj,
Suha srca zalivaj,
Vidaj rane ranjenim.

Mekšaj ćudi kamene,
Zagrij grudi ledene,
Ne daj nama putem zlim.

Svim što vjeru imaju,
Što se u te ufaju,
Sedam svojih dara daj.

Daj nam krepost zaslužnu,
I smrt lijepu, blaženu,
Daj vjekovit svima raj.
Amen, aleluja!

 

PSALMODIJA

Antifona 1.

Obradovao si me, Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.

Ps 92 (91). Pohvala Gospodina Stvoritelja

Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
    pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
    i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
    s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
    kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
    kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
    luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
    i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
    a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, 
    tvoji će dušmani propasti: *
    raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao ko u bivola, *
    pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
    i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Ko palma cvate pravednik *
    i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
    cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
    sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
    Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Obradovao si me, Gospodine, kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.

Antifona 2.

Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.

Hvalospjev (Pnz 32, 1-12). Gospodnja ljubav prema njegovu narodu

Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
    čuj, zemljo, riječi usta mojih!

Nek mi nauk daždi poput kiše, *
    kao rosa riječ nek moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
    kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
    a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
    jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
    pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše – 
    nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
    porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
    narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
    koji te sazdao, po kom postojiš?

Spomeni se dana pradavnih, *
    promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
    pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, 
    kad je razmještao sinove čovječje, *
    odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
    Jakov bî njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
    u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
    i čuvao ko zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
    nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
    pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sâm njega je vodio, *
    tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Ja ubijam i oživljujem, udaram i liječim, aleluja.

Antifona 3.

Slavom i čašću ovjenčao si Pomazanika svoga, aleluja.

Ps 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo

Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš, 
    divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
    veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi  
    hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
    da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
    mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
    sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
    slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
    njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
    i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
    i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
    divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
 †
    tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova.                       

 Amen.

Ant. Slavom i čašću ovjenčao si Pomazanika svoga, aleluja.

ČITANJE  Rim 14, 7-9

Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li, dakle, ili umiremo – Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima.

OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.
     Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja.

O. Koji je za nas visio na križu. * Aleluja, aleluja.
     Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Iz groba …

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
    što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
    u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: 
    spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
    i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
    ocu našemu: *
    da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
    služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
    u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
    jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
    po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
    po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
   da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
    i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
    i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta, aleluja.

MOLBENICA

Radosno se pomolimo Kristu, kruhu života, koji će u posljednji dan uskrisiti sve koji se hrane sa stola njegove riječi i tijela:

R. Daj nam, Gospodine, radost i mir.

  • Sine Božji, koji si uskrsnuo od mrtvih, Početniče života, blagoslovi i posveti nas i svu svoju braću. R.
  • Ti daješ mir i radost svima koji u tebe vjeruju, daj nam hoditi kao djeci svjetlosti i radovati se s tvoje pobjede. R.
  • Umnoži vjeru svoje Crkve koja putuje ovom zemljom, da svijetu daje svjedočanstvo tvoga uskrsnuća. R.
  • Ti si mnogo pretrpio i onda u slavu Očevu ušao; obrati plač žalosnih u radost. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

MOLITVA

Svemogući Bože, proveli smo pedeset dana vazmenog blagdana. Daj, molimo, da ih trajno zadržimo u svemu svom životu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.