R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

 

HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospdstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen.


PSALMODIJA

Ant. 1. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

Ps 57 (56). Jutarnja molitva u nevolji

Ovaj psalam opjeva muku Gospodinovu (sv. Augustin).


    Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni *
        jer mi se duša utječe tebi!
    U sjenu tvojih krila zaklanjam se *
        dok pogibao ne mine.
    Vapijem Bogu višnjemu, *
        Bogu koji mi čini dobro.

    Nek pošalje s nebesa i spasi me, †
        nek postidi one što me progone: *
        nek Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!
    Ležim usred lavova *
        koji proždiru ljudske sinove.
    Zubi su im koplja i strijele, *
        a jezik im mač je naoštren.
    Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
        slava tvoja nek je nad svom zemljom!

    Mrežu namjestiše stopama mojim, *
        stisnuše dušu moju;
    iskopaše preda mnom jamu: *
        sami nek u nju padnu!

    Postojano je srce moje, Bože, †
        postojano je srce moje: *
        pjevat ću i svirati.
    Probudi se, dušo moja! †
        Probudi se harfo i citro! *
        Probudit ću zoru jutarnju.
    Hvalit ću te, Gospodine, među narodima, *
        među pucima pjevat ću tebi:
    jer do neba je dobrota tvoja, *
        do oblaka vjernost tvoja.

    Uzvisi se, Bože, nad nebesa, *
        slava tvoja nek je nad svom zemljom!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Probudi se, harfo i citro, probudit ću zoru jutarnju.

 

Ant. 2. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.

Hvalospjev (Jr 31, 101-14). Sreća oslobođena naroda

Isus ima umrijeti… da raspršene sinove Božje skupi u jedno
(Iv 11, 51. 52).


    Čujte, o narodi, riječ Gospodnju, *
        objavite je širom dalekih otoka:
    »Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire *
        i čuva ga ko pastir stado svoje!«

    Jer Gospodin oslobodi Jakova, *
        izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
    I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski, *
        da se naužiju dobara Gospodnjih:
    žita, ulja, mladog vina, jagnjadi i teladi, †
        duša će im biti kao vrt navodnjen, *
        nikad više neće ginuti.

    Djevojke će se veselit u kolu, *
        mlado i staro zajedno,
    jer ću im tugu u radost pretvoriti, *
        utješit ću ih i razveselit nakon žalosti.
    Pretilinom ću im okrijepiti svećenstvo *
        i narod svoj nasititi dobrima.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Narod ću svoj nasititi dobrima, govori Gospodin.


Ant. 3. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega. †

Ps 48 (47). Zahvala za spas naroda

I prenese me u duhu na goru veliku, visoku te mi pokaza sveti grad, Jeruzalem (Otk 21, 10).


    Velik je Gospodin, hvale predostojan *
        u gradu Boga našega.
    † Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, *
        radost je zemlji svoj.
    Gora Sion, na krajnjem sjeveru, *
        grad je Kralja velikog.
    Bog u kulama njegovim *
        jakom se pokaza utvrdom.

    Jer gle, složiše se kraljevi, *
        navališe zajedno.
    Čim vidješe, zapanjiše se, *
        i zbunjeni u bijeg nagnuše.
    Ondje ih trepet obuze *
        kao muka porodilje,
    kao kad vjetar istočni *
        razbija brodove taršiške.

    Što smo čuli, sada vidimo: *
        grad Gospodina nad Vojskama,
    grad Boga našega – *
        Bog ga utvrdi dovijeka.
    Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote *
        usred Hrama tvojega.
    Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja *
        do nakraj zemlje doseže.
    Puna je pravde desnica tvoja; *
        nek se raduje brdo Sionsko!
    Neka kliču gradovi Judini *
        zbog tvojih sudova!

    Obiđite Sion i prođite njime, *
        prebrojite kule njegove!
    Pogledajte dobro bedeme njegove, *
        promotrite mu potanko dvorove:
    da biste kazivali budućem koljenu: *
        »Takav je Bog,
    Bog naš zasvagda i dovijeka! *
        On neka vas vodi!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Velik je Gospodin, hvale predostojan u gradu Boga našega.


KRATKO ČITANJE Iz 45,8

Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošću. Nek se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje!

 

KRATKI OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin. Nad tobom.
O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin. Slava Ocu. Nad tobom.EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Probudi se, probudi se, opaši se snagom desnice Gospodnje!

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
        kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
        iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
       ocu našemu: *
       da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
        da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
        da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

Ant. Probudi se, probudi se, opaši se snagom desnice Gospodnje!

 

MOLBENICA

S pouzdanjem zavapijmo Kristu, mudrosti i snazi Božjoj, čija je milina boraviti sa sinovima ljudskim:

      Bliz nam budi, Gospodine!

Gospodine, Isuse Kriste, ti si nas pozvao u kraljevstvo slave svoje:
-daj da dostojno živimo, u svemu Bogu ugađajući.

Ti si među nama, a svijetu si nepoznat:
-objavi ljudima svoje lice!

Ti si bliži nama nego mi sebi samima:
-učvrsti u srcima našim pouzdanje i nadu spasenja.

Ti si izvor svetosti:
-sačuvaj nas svetima i neokaljanima za dan tvog dolaska!

Oče naš…


 

MOLITVA

Potakni nam, Gospodine, srce da pripravi put tvom Jedincu: njegovim nas dolaskom očisti da ti služimo obnovljena duha. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.