R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

     

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

 

HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospdstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen.


PSALMODIJA

Ant. 1. Tebe, Gospodine, vruče zazivam i zorom glas mi već čuješ.

Ps 5, 2-10. 12-13. Jutarnja molitva za pomoć

Vječno će kliktati koji primiše Riječ što se među nama nastani.


    Čuj, Gospodine, riječi moje, *
        jecaje moje osluhni!
    Osvrni se na glas mog prizivanja, †
        o Kralju moj i Bože moj, *
        jer tebe vruće zazivam!

    Gospodine, zorom glas mi već čuješ, *
        zorom ti već lijem molitve u nadi čekajuć.
    Jer ti nisi Bog kom je nepravda mila: †
        zlobniku nema boravka s tobom, *
        opaki ne mogu opstati pred tvojim pogledom.

    Mrziš sve koji čine bezakonje *
        i uništavaš lažljivce.
    Krvopija i varalica *
        Gospodinu se gadi.
    A ja ću po velikoj dobroti tvojoj *
        unići u Dom tvoj:
    past ću ničice pred svetim Domom tvojim, *
        Gospodine, prepun poštovanja.

    U svojoj me pravdi vodi †
        poradi mojih dušmana, *
        svoj put mi poravnaj pred očima.
    U njihovim ustima iskrenosti nema, *
        srce im je puno zloće;
    grob otvoren grlo je njihovo, *
        jezikom svojim laskaju.

    Nek se raduju svi što se utječu tebi, *
        neka kliču sve dovijeka!
    Štiti ih, i nek se vesele u tebi *
        koji ljube ime tvoje,
    jer pravednika, Gospodine, ti blagoslivljaš, *
        dobrotom ga svojom ko štitom zaklanjaš.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tebe, Gospodine, vruće zazivam i zorom glas mi već čuješ.


Ant. 2. Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!

Hvalospjev Davidov (1 Ljet 29, 10-13). Jedinome Bogu čast i slava

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista (Ef 1,3).


    Blagoslovljen da si, Gospodine,
        Bože našeg oca Izraela, *
        od vijeka do vijeka!
    Tvoja je, Gospodine, veličina, †
        sila, slava, sjaj i veličanstvo, *
        jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji;
    tvoje je, Gospodine, kraljevstvo, †
        i ti si uzvišen povrh svega, *
        Poglavar svega!

    Od tebe je bogatstvo i slava, *
        ti vladaš nad svim,
    u tvojoj je ruci sila i moć, *
        u tvojoj je vlasti
        da učiniš velikim i jakim sve.
    I slavimo te, Bože naš, *
        i hvalimo tvoje dično ime.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalimo tvoje dično ime, Gospodine!


Ant. 3. Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.

Ps 29 (28). Himna Riječi Božjoj

I eto glasa s neba:  »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« (Mt 3, 17).


    Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
        prinesite Gospodinu slavu i moć!
    Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
        poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

    Čuj! Gospodin nad vodama, *
        Gospodin nad vodama silnim!
    Čuj! Gospodin u sili, *
         Gospodin u veličanstvu!

    Čuj! Gospodin lomi cedre, *
         Gospodin lomi cedre libanske,
    i Liban skakuće poput teleta, *
        a Sirion kao mlado bivolče!

    Čuj! Gospodin sipa munje, *
        Gospodin sipa munje ognjene!
    Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
        Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

    Čuj! Od straha se mlâde košute, *
        prerano se mlâde košute šumske.
    Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, *
        a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

    Gospodin nad vodama stoluje, *
        stoluje Gospodin – kralj dovijeka!
    Gospodin narodu svom daje jakost, *
        Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu.

 

KRATKO ČITANJE  Iz 2,3

Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim. Jer će iz Siona Zakon doći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.KRATKI OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin. Nad tobom.
O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin. Slava Ocu. Nad tobom.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Govori Gospodin: Obratite se, približilo se doista kraljevstvo Božje, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Govori Gospodin: Obratite se, približilo se doista kraljevstvo Božje, aleluja.

 

MOLBENICA

Krist Gospodin, Sin živoga Boga, svjetlo od svjetlosti, obasjat će nas i vidjet ćemo pravdu njegovu. Stoga pouzdano njega zamolimo:

    Dođi, Gospodine Isuse!

Svjetlo koje nema zalaza, što izlaziš da rastjeraš tminu koja nas obavija:
-probudi nas, vjeru nam ojačaj i ne daj da ostanemo mirno snivajući.

Daj da cijeli današnji dan smireno provedemo,
-radosni s tvoga svjetla.

Nauči nas da budemo krotki
.i krotkost svim ljudima očitujemo.

Dođi i novu nam zemlju stvori
-u kojoj će boraviti pravednost i mir.

Oče naš…MOLITVA

Nek se vine, Gospodine, naša molitva pred tvoje lice: daj da ovo vrijeme čekanja tebi iskreno služimo i čista srca proslavimo veliko otajstvo utjelovljenja tvoga Sina. Koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.


 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.