R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješaivati hvalu tvoju.

     

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.


Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospdstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen.     

PSALMODIJA

Ant. 1. Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.

Ps 36 (35). Ljudska pokvarenost i Božja dobrota.

Tko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svjetlost života (Iv 8, 12).


    Grešan je naum u srcu zlotvora, *
        straha Božjega nema on pred očima.
    Sam sebi on laska suviše, *
        grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
    Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
        za razumnost i dobro on više ne mari.
    Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
        na opaku ostaje putu, *
        od zla ne odustaje.
    Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
        do oblaka vjernost tvoja.
    Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, †
        a sudovi tvoji ko duboko more: *
        ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.
    Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
        pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
    site se pretilinom Doma tvojega, *
        potocima svojih slasti ti ih napajaš.
    U tebi je izvor životni, *
        tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.
    Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
        i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
    Neka me ne zgazi noga ohola, *
        i ruka grešnika neka me ne goni.
    Gle, padoše koji čine bezakonje: *
        oboreni su, ne mogu ustati.
    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       
     Amen.

Ant. Bože, tvojom ćemo svjetlošću svjetlost vidjeti.


 
Ant. 2. Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.

Hvalospjev (Jdt 16, 2-3. 15-19). Bog,  stvoritelj svijeta i zaštitnik svog naroda.
Pjevali su pjesmu novu (Otk 5, 9).


    Slavite Boga moga s bubnjevima, *
        Gospodinu pjevajte s cimbalima,
    psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
        veličajte i zazivajte Ime njegovo!
    Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
        Gospodin mu je ime.
    Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
        Velik si i slavan, Gospode! *
        U sili divan i nepobjediv!
    Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
        jer ti samo reče, i postadoše;
    posla duh svoj, i on ih oblikova. *
        I glasu tvome nitko ne odolje.
    Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
        hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
    ali prema onima koji te se boje, *
        ti ćeš i tada milostiv biti.
    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       
     Amen.

Ant. Velik si, Gospodine, i divan u sili svojoj.


 
Ant. 3. Kličite Bogu glasom radosnim.

Ps 47 (46). Gospodin, kralj Izraela i kralj svijeta. Sjede zdesna Ocu, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.


    Narodi svi, plješaite rukama, *
        kličite Bogu glasom radosnim.
    Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, *
        kralj velik nad zemljom svom.
    Narode je nama podložio, *
        pogane stavio pod noge naše,
    baštinu nam odabrao – *
        ponos Jakova, svoga ljubimca.
    Uzlazi Bog uz klicanje, *
        Gospodin uza zvuke trublje.
    Pjevajte Bogu, pjevajte, *
        pjevajte kralju našemu, pjevajte!
    Jer on je kralj nad zemljom svom, *
        pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
    Bog kraljuje nad narodima, *
        stoluje Bog na svetom prijestolju.
    Prvaci se pribiru poganski *
        k narodu Boga Abrahamova.
    Božji su svi vlastodršci zemlje, *
        nad svima on je uzvišen.
    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       
             Amen.


Ant. Kličite Bogu glasom radosnim.KRATKO ČITANJE Iz 7, 14b-15

Evo, začet će Djevica i roditi Sina, i nadjenut će mu ime Emanuel! Vrhnjem i medom on će se hraniti dok ne nauči odbacivati zlo i birati dobro.


KRATKI OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin. Nad tobom.
O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin. Slava Ocu. Nad tobom

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući.

 Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
       da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući.MOLBENICA

Riječ je Božja naumila da među nama boravi te vidimo slavu njezinu. Tom nadom i radošću prožeti, uskliknimo:

      Emanuele, budi s nama!

Pravični i pravedni Kneže:
-vrati pravicu siromasima i potlačenima!

Kralju mironosni, ti mačeve prekivaš u plugove, a koplja u srpove:
-okreni zavisti ljudske u ljubav, nek među nama namjesto nepravdi zavlada praštanje.

Ti ne sudiš ljude prema izvanjskom izgledu:
-prepoznaj one koji su tvoji!

Kad dođeš na oblacima s velikom moći,
-daj da se nepostiđeni pojavimo pred licem tvojim.

Oče naš…


MOLITVA

Gospodine Bože naš! Pripravi nam srce svojom božanskom moći da dočekamo Krista, tvoga Sina: da nas nađe dostojne svoje gozbe te nas posluži za nebeskim stolom. Po Gospodinu.


ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.