Danas slavimo izuzetno popularnog sveca zaštitnika, Svetog biskupa Nikolu. Rođen je oko 270. godine u Patari, na jugozapadnoj obali Likije (Mala Azija, danas Antalija, Turska). Grk, biskup Mira u Likiji, učestvovao je 325. godine na Prvom saboru u Nikeji. Bio je poznat po svojoj mudrosti i plemenitosti, a iz ljubavi prema ljudima prodao je sve svoje imanje i novac podelio siromasima. Predanje govori mnoštvo legendarnih podataka o njegovom životu i radu: smirio je oluju na moru, spasio hodočasnike u brodolomu, dao miraz za tri nevoljne devojčice, dao novac, spasao decu, oživeo dečaka… Među ovim anegdotama i pričama , mnogi moraju biti zasnovani na istinitim događajima. Preminuo je na današnji dan, 6. decembra, oko 350. godine u Miriju (Likija, danas Demre u Turskoj). Njegovo telo je preneto 1087. godine usled turskih osvajanja iz Mire u italijanski grad Bari, gde se nalazi njegova veliko svetište.