R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu Tvoju.

     
Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
    obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
    svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
    jer sudiš pucima pravedno *
    i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
    svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
    Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
    Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!


HIMAN

Čuj, jasni glas odjekuje, 
U tami nas opominje:
Oda sna sad se trgnite,
S nebesa Isus dolazi.

Nek duh se diže klonuli,
Nek praha više ne grli,
U visu nova zvijezda sja,
Od rana da nas ozdravlja.

To Bog nam šalje Jaganjca,
Da briše naše dugove;
Svi skupa sad sa suzama,
Za oproštenje molimo!

Kad iznovice dođe on
I strahom nebo napuni,
Nek ne kazni nas grešnike,
Nek pomiluje blago nas.

Gospodstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude u sve vjekove. Amen.     

PSALMODIJA

Ant. 1. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište.

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (sv. Irenej).


    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno uzići će na Goru Gospodnju.


Ant. 2. Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.

Hvalospjev (Tob 13, 1-10). Bog kažnjava i spašava

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu nanovo rodi (1 Pt 1, 3).


    Blagoslovljen Bog, koji živi u vijeke, *
        i njegovo kraljevstvo!
    Jer on kažnjava i prašta, †
        dovodi u Podzemlje i odande izvodi, *
        i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

    Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, *
        jer vas je on među njih rasuo.
    Objavljujte njegovu veličinu *
        uzdižući ga nad sve živo,
    jer on je naš Gospod i Bog, *
        on je naš otac za sve vjekove.

    On nas kažnjava zbog naših zlih djela, *
        ali će se opet smilovati na nas
    i sabrati nas iz svih naroda *
        među koje smo razasuti.
    Obratite se k njemu svim srcem svojim †
        i svom dušom svojom, *
        da činite pred njim istinu,
    i on će se okrenuti k vama, *
        i neće sakrivati lica svoga od vas.
    Gledajte što učini s vama, *
        na sva ga usta slavite i hvalite,
    blagoslivljajte Gospoda pravde *
        i uzvisujte kralja vjekova.

    Ja ga u zemlji progonstva hvalim *
        i očitujem njegovu moć i veličinu
        grešnom narodu.
    Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim. †
        Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas *
        i milost vam iskazati!

    Boga svoga ja uznosim, †
        i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
        i radosno klikće veličini njegovoj:
    tako neka kazuju svi *
        i hvale ga u Jeruzalemu!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blagoslivljajte Gospodina pravde i uzvisujte Kralja vjekova.


Ant. 3. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.

Ps 33 (32). Himna Providnosti

Sve postade po Riječi (Iv 1, 3).


    Pravednici, Gospodinu kličite! *
        Hvaliti ga pristoji se čestitima.
    Slavite Gospodina na harfi, *
        na liri od deset žica veličajte njega!
    Pjesmu novu zapjevajte njemu *
        i glazbala skladna popratite poklicima.

    Jer prava je riječ Gospodnja, *
        i vjernost su sva djela njegova.
    On ljubi pravdu i pravo: *
        puna je zemlja dobrote Gospodnje.
    Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
        i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
    Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
        i bezdane stavlja u spremišta.

    Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
        neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
    Jer on reče – i sve postade, *
        naredi – i sve se stvori.
    Gospodin razbija nakane pucima, *
        mrsi namjere narodima.
    Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
        i misli srca njegova od koljena do koljena.

    Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
        narodu koji on odabra sebi za baštinu!
    Gospodin motri s nebesa *
        i gleda sve sinove čovječje.
    Iz svoga prebivališta motri *
        sve stanovnike zemaljske:
    on je svima srca stvorio *
        i pazi na sva djela njihova.

    Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
        ne spasava velika sila junaka.
    Isprazno se od konja nadati spasenju, *
        silna jačina njegova ne izbavlja.
    Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
        nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
    da im od smrti život spasi, *
        da ih hrani u danima gladi.

    Naša se duša Gospodinu nada, *
        on je pomoć i zaštita naša.
    Srce nam se u njemu raduje, *
        u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
    Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
        kao što se u tebe uzdamo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Čestitima se pristoji hvaliti Gospodina.


KRATKO ČITANJE Post 49, 10

Od Jude žezlo se kraljevsko ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj koji će se poslati: on je iščekivanje naroda.

KRATKI OTPJEV

R. Nad tobom, Jeruzaleme, * zablistat će Gospodin. Nad tobom.
O. I obasjat će te slava njegova. * Zablistat će Gospodin. Slava Ocu. Nad tobom.


EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, i sva će se zemlja ispuniti slavom Gospodnjom: i svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, i sva će se zemlja ispuniti slavom Gospodnjom: i svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.


MOLBENICA

Bog, Otac svemogući, nanovo će svoju desnicu ispružiti i zagospodariti ostatkom svoga naroda. Pomolimo se stoga njemu:

          Dođi, Gospodine, kraljevstvo tvoje!

Daj, Gospodine, da donosimo plodove dostojne obraćenja
-i tako primimo kraljevstvo tvoje, koje je blizu.

Pripravi, Gospodine, u našim srcima put Riječi tvojoj koja dolazi
-da se njegova slava u nama objavi.

Ponizi, Gospodine, brda naše oholosti
-i uzvisi doline naše slabosti!

Razori zid mržnje koji dijeli narode
-i daj da budu ravni putovi sloge među ljudima.

Oče naš…
 MOLITVA

Bože, po tvome Sinu postali smo novo stvorenje. Nastavi u nama djelo svoga milosrđa i njegovim nas dolaskom očisti od ljage staroga grijeha. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.