JUTARNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suza potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Neka samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteći i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Neka cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas neka milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

PSALAM 43 (42) Čežnja za hramom
Ja − Svjetlost − dođoh na svijet (Iv 12, 46).

Dosudi mi pravo, Bože, †
i povedi parbu moju
protiv čeljadi bezbožne, *
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!
Jer ti si, Bože, zaklon moj: †
zašto me odbacuješ?*
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
neka me vode, *
neka me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

2^ Antifona
Spasavaj nas, Gospodine,
u sve dane života našega.

HVALOSPJEV (Iz 38, 10 – 14. 17 – 20). Tjeskoba umirućeg i radost iscijeljenog.
Mrtav bijah, a evo živim… te imam ključe Smrti (Otk 1, 17− 18).

Govorio sam: U polovici dana svojih *
ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao*
da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
od jutra do noći skončat ćeš me.
Poput laste ja pijučem, *
zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
pred Hramom Gospodnjim.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Spasavaj nas, Gospodine,
u sve dane života našega.

3^ Antifona
Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu. †

PSALAM 65 (64) Svečana zahvalnica
Živi Bog … s neba vam kišu daje i vremena plodonosna, napunja hranom i radošću srca vaša (vidi Dj. 14, 15.17).

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu,
† tebi se ispunja zavjet − *
ti molitve uslišuješ.
Svaka put dolazi k tebi *
pod teretom grijeha.
Naši nas prijestupi taru, *
ti ih pomiruješ.
Blažen kog izabra i k sebi približi: *
on boravi u dvorima tvojim.
Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga, *
i svetošću tvoga Hrama.
Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, *
o Bože, spasenje naše,
nado svih krajeva svijeta *
i mora dalekih.

Učvršćuješ bregove jakošću svojom, *
silom opasân.
Krotiš huku mora, *
huku valova i buku naroda.
Oni što žive nakraj svijeta †
boje se znamenja tvojih; *
dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, *
obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, *
ti pripravi ljudima žito.
Ovako pripremi zemlju: *
brazde joj natopi, *
grude joj poravna;
kišom je omekša, *
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom, *
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, *
brežuljci se pašu radošću.
Livade se kite stadima, †
doline se pokrivaju žitom: *
svagdje klicanje, pjesma.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu. †

KRATKO ČITANJE   Sir 4, 1 – 5
Sine moj, ne uskraćuj milodara siromahu i ne daj da dugo iščekuju oči ubogoga. Ne žalosti dušu gladnu i ne draži čovjeka u oskudici njegovoj. Ne razdražuj srca ogorčena i ne pusti uboga da čeka na dan tvoj. Ne odbij molbe nevoljnika i ne odvraćaj lice svoje od siromaha. Ne odvrati pogleda svoga od potrebita i ne daj nikomu prilike da te kune.

KRATKI OTPJEV
R. Blago onome koji misli na uboga i slaba* u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
O. Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji.  Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!

Antifona uz Hvalospjev
Jedan je vaš učitelj,
koji je na nebesima, Krist Gospodin.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Jedan je vaš učitelj,
koji je na nebesima, Krist Gospodin.

MOLBENICA
Bog Otac nam je dao svoga Jedinca, Riječ tijelom postala, da nam bude hrana i život. Njemu zahvalimo i molbom mu se utecimo:

Nek Kristova riječ u izobilju boravi u nama.

Dopusti da češćim slušanjem tvoje riječi provodimo ovo korizmeno vrijeme
− kako bismo Krista, naš Vazam, što odanije počastili ovog Uskrsa.
Neka nas tvoj Sveti Duh pouči
− da lutajuće i sumljičave potičemo da čine ono što je istinito i dobro.
Dopusti nam da dublje proniknemo otajstvo tvoga Krista
− i svojim ga životom jasnije očitujemo.
Očisti i obnovi svoju Crkvu u ove dane spasa
− da ti sve više daje svjedočanstvo vjere i ljubavi

Oče naš…

MOLITVA
Gospodine, čuvaj svoju Crkvu trajnom dobrotom. Bez tebe smrtni čovjek propada: pomozi da se klonimo pogubnog i tražimo spasenje. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.