R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše. Aleluja.

HIMAN

Svetac što danas slavimo ga smjerno
Upravik bješe, razboriti otac,
A sada slavan kraljuje sa Kristom
Zauvijek blažen.

Nasljednik Petrov svetac ovaj bješe,
Predstojnik skrbni, učitelj i pastir.
U ruke njemu naš Gospodin stavi
Ključe nebeske.

Narodu Božjem služio je vjerno
Dajući primjer svetosti i žara,
Trudeć se uvijek omiljeti Bogu
Čistim životom.

Zagovor njegov kod tebe, o Bože,
Neka nam grešnim izmoli tu milost:
Da grijeh nam prostiš, radost nam podariš
U nebo doći.

Jedinom Bogu pohvala i dika,
Na nebu slava, vjekovječna hvala,
Što mudro svijetom zakonima svojim
Zauvijek vlada. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Obradovao si me Gospodine,
kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.

PSALAM 92 (91) Pohvala Gospodina Stvoritelja
Navještaj pohvale djelima Jedinorođenca (sv. Atanazije).

Dobro je slaviti Gospodina, *
pjevati imenu tvome, Svevišnji;
naviještati jutrom ljubav tvoju *
i noću vjernost tvoju,
uz harfu od deset žica i liru, *
s pjesmom uz citru.
Obradovao si me djelima svojim, Gospodine, *
kličem zbog djela ruku tvojih.

Kako su silna djela tvoja, Gospodine, *
kako duboki naumi tvoji!
Bezuman čovjek ne spoznaje, *
luđak to ne shvaća.
Sve ako bi bezbošci nicali ko trava, *
i cvali svi što zlo čine,
određeni su za vječnu propast; *
a ti, Gospodine, dovijeka uzvišen ostaješ.

Doista, dušmani tvoji, Gospodine, †
tvoji će dušmani propasti: *
raspršit će se svi što čine zlo.
Rog si mi digao ko u bivola, *
pomazao me uljem prečistim;
i oko mi s visoka gleda dušmane, *
i uho mirno sluša o onima što na me ustaju.

Ko palma cvate pravednik *
i raste ko cedar libanonski.
Zasađeni u Domu Gospodnjemu, *
cvatu u dvorima Boga našega.
Rod donose i u starosti, *
sočni i puni svježine:
da navijeste kako je pravedan Gospodin, *
Hrid moja, onaj na kome nema nepravde.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Obradovao si me Gospodine,
kličem zbog djela ruku tvojih, aleluja.

2^ Antifona
Ja ubijam i oživljujem,
udaram i liječim, aleluja.

HVALOSPJEV (Pnz 32, 1 – 12) Gospodnja ljubav prema njegovu narodu
Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila (Mt 23, 37).

Slušajte, nebesa, sad ću govoriti: *
čuj, zemljo, riječi usta mojih!
Neka mi nauk daždi poput kiše, *
kao rosa riječ neka moja pada,
kao kišica po mladoj zeleni, *
kao pljusak po travi velikoj!
Jer, Gospodnje ću Ime uznositi, *
a vi, Boga našega veličajte!

On je Stijena, djelo mu je savršeno, *
jer pravi su svi njegovi putovi.
Bog je on vjeran i bez zloće, *
pravedan je on i pravičan.

Oni mu se iznevjeriše − †
nisu mu sinovi, već nakaze sinovske, *
porod izopačen i prepreden.
Tako li uzvraćaš Gospodinu, *
narode glupi i bezumni!
Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, *
koji te sazdao, po kom postojiš

Spomeni se dana pradavnih, *
promotri godine od naraštaja do naraštaja.
Oca svoga pitaj, i poučit će te, *
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, †
kad je razmještao sinove čovječje, *
odredi im međe po broju Božjih sinova:
tad Gospodina njegov narod zapade, *
Jakov bi njegova baština.

U zemlji stepskoj on ga je našao, *
u pustinjskoj jezivoj pustoši.
Obujmio ga, gajio ga *
i čuvao kao zjenu oka svoga.
Poput orla što bdi nad gnijezdom, *
nad svojim orlićima lebdeći,
tako on krila širi, uzima ga, *
pa ga na svojim nosi perima.
Gospodin sam njega je vodio, *
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Ja ubijam i oživljujem,
udaram i liječim, aleluja.

3^ Antifona
Slavom i časću ovjenčao si 
Podzemnika svoga, aleluja.

PSALAM 8 Božja uzvišenost i čovjekovo dostojanstvo
Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi (Ef 1, 22).

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti −
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Slavom i časću ovjenčao si 
Podzemnika svoga, aleluja.

KRATKO ČITANJE Heb 13, 7 – 9a.
Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Isus Krist jučer i danas isti je − i uvijeke. Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!

KRATKI OTPJEV
R.  Na zidine tvoje, Jeruzaleme,* stražare sam postavio. Aleluja, aleluja.
 Na zidine tvoje, Jeruzaleme, stražare sam postavio. Aleluja, aleluja.
O.Ni danju ni noću ne smiju zašutjeti da tvoje ime obznanjuju. Aleluja, aleluja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
 Na zidine tvoje, Jeruzaleme, stražare sam postavio. Aleluja, aleluja.

Antifona uz Hvalospjev
Nećete govoriti vi,
nego će Duh Oca vašega govoriti preko vas, aleluja.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš iai pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Nećete govoriti vi,
nego će Duh Oca vašega govoriti preko vas, aleluja.

MOLBENICA
Hvalu iskažimo Kristu, dobrom pastiru, koji je za ovce svoje položio život i usrdno ga zamolimo:

Upravljaj, Gospodine, narod svoj.

Kriste, ti si u svetim svećenicima očitovao svoje milosrđe i ljubav:
− ne prestani nikada po njima i na nama svoje milosrđe očitovati.
Ti službu pastira naših duša nastavljaš preko svojih zamjenika:
− daj nam uvijek predvodnika koji će nas tvojim putem voditi.
Ti si se u svetima svojim, vođama naroda, očitovao kao liječnik duše i tijela:
− ne prestani nam davati službenike života i svetosti.
Ti si ljubavlju i razboritošću svetaca svoj narod poučio:
− izgrađuj nas trajno u svetosti preko naših pastira.

Oče naš …

MOLITVA
Bože, ti si u svojoj Crkvi podigao svetog papu Pija da brani vjeru i obnovi bogoslužje. Udijeli nam po njegovu zagovoru da vjerno slavimo otajstva spasenja te budemo plodni u djelima ljubavi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.