R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Slavimo pojkam uzor-mučenika,
Krstove vjere hrabrog pobornika,
Umom i srcem pjevajmo mu davna
Djela preslavna.

Ko bujni vrutak on opojen vjerom,
Revnošću prožet, munjevitim smjerom
Zvučno prodire, srca osvaja divlja
Zločesta življa.

Nit malaksava s Decijeva gnjeva,
Bijes mu prezire, varkam odoljeva,
Junački borac grozne muke snaša,
Bogu prinaša.

Tripune slavni, odvjetniče možni,
Taj nam isprosi vrli duh pobožni,
Paklene svladaj pogibeljne niti
Vijekom nas štiti.

Bud slava Onom, čast i dika velja,
Koji sa nebeskog uzoritog sijela
Svijetom upravlja u božanskom svojstvu,
Jedin u Trojstvu. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Objavi mi, Gospodine,
jutrom dobrotu svoju.

PSALAM 143 (142) 1 – 11 Molitva u nevolji
Čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista (Gal 2, 16).

Gospodine, usliši moju molitvu, †
u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, *
u pravednosti me svojoj usliši!
Ne idi na sud sa slugom svojim, *
jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

Jer, dušmanin mi dušu progoni, *
o zemlju pritisnu život moj;
u tmine me baci da stanujem *
kao oni koji su davno umrli.
Duh moj već zamire u meni, *
srce mi trne u grudima.
Spominjem se dana minulih, †
mislim o svim djelima tvojim, *
o djelima ruku tvojih razmišljam.
Ruke svoje za tobom pružam, *
duša moja kao suha zemlja za tobom žeđa.

Usliši me brzo, Gospodine, *
dah moj već je na izmaku!
Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, *
da ne postanem kao oni koji u grob silaze!
Objavi mi jutrom dobrotu svoju, *
jer se uzdam u tebe.

Put mi kaži kojim ću krenuti, *
jer k tebi dušu uzdižem.
Izbavi me, Gospodine, od mojih dušmana, *
tebi ja se utječem.
Nauči me da vršim volju tvoju, *
jer ti si Bog moj.
Duh tvoj dobri *
neka me po ravnu putu vodi!

Zbog imena svog, Gospodine, poživi me, *
zbog svoje pravednosti
dušu mi izvedi iz tjeskobe!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona 
Objavi mi, Gospodine, jutrom
dobrotu svoju.

2^ Antifona
Gospodin će svratiti na Jeruzalem
mir kao rijeku..

HVALOSPJEV (Iz 66, 10 – 14a) Utjeha i radost u svetome gradu
Onaj Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša (Gal 4, 26).

Veselite se s Jeruzalemom, *
kličite zbog njega, svi koji ga ljubite!
Radujte se, radujte se s njime, *
svi koji ste nad njim tugovali!
Nadojite se i nasitite *
na dojkama utjehe njegove,
da se nasišete i nasladite *
na grudima krepčine njegove.

Jer, ovako govori Gospodin: †
Evo, mir ću na njih kao rijeku svratiti, *
kao potok nabujali bogatstvo naroda.
Dojenčad ću njegovu na rukama nositi *
i milovati na koljenima.
Kao što mati tješi sina, †
tako ću i ja vas utješiti – *
utješit ćete se u Jeruzalemu.

Kad to vidite, srce će vam se radovati, *
i procvast će vam kosti ko mlada trava.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodin će svratiti na Jeruzalem
mir kao rijeku.

3^ Antifona
Bog je naš hvale dostojan.

PSALAM 147 (146) Božja moć i dobrota
Tebe Boga hvalimo, tebe Gospodinom priznajemo.

Hvalite Gospodina, jer je dobar, †
pjevajte Bogu našem, jer je sladak; *
svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem, *
sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena *
povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda, *
svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš Gospodin i svesilan, *
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne, *
zlotvore do zemlje snizuje.

Pjevajte Gospodinu pjesmu zahvalnu, *
svirajte na citari Bogu našem!
Oblacima on prekriva nebesa *
i zemlji kišu sprema;
daje da po bregovima raste trava *
i bilje na službu čovjeku.
On stoci hranu daje *
i mladim gavranima kada grakću.
Za konjsku snagu on ne mari, *
nit mu se mile bedra čovječja.
Mili su Gospodinu oni koji se njega boje, *
koji se uzdaju u dobrotu njegovu

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Bog je naš hvale dostojan.

KRATKO ČITANJE  2 Kor 1, 3 – 5
Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe. On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Jer kao što su obilate patnje Kristove u nama, tako je po Kristu obilata i utjeha naša

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin je moja snaga * i pjesma moja.
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.
O. On mi je spasitelj i pjesma moja. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin je moja snaga  i pjesma moja.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mrzi svoj život na ovome svijetu,
sačuvat će ga za život vječni.

ZAHARIJIN HVALOSPJEV   Lk 1, 68 – 79
Mesija i njegov preteča

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Hvalospjev
Tko mrzi svoj život na ovome svijetu,
sačuvat će ga za život vječni.

MOLBENICA
Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje, te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
– daj nam Gospodine, pravu slobodu duha.
Pomučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
– daj, nam Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
– daj nam Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
– daj, nam Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, ti si svom svetom Tripunu pomogao da se za pravdu bori do smrti. Daj nam po njegovu zagovoru iz ljubavi prema tebi podnositi sve protivštine i svim bićem težiti za tobom, jedinim pravim životom. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Izvor: laudato.hr