Nova odluka pape Franje sadržana u reskriptu koji je na snazi od srede, 18. maja, jeste da čak i monah koji nije sveštenik može postati viši poglavar verske institucije. Dikasterij za posvećeni život će diskretno procenjivati pojedinačne slučajeve, prenosi Vatican Nevs.

Od sada, i bez svešteničkog čina, moguće je biti postavljen za „pretstojnika“ („superiore maggiore“), odnosno biti na čelu svešteničke verske ustanove ili društva apostolskog života papskog zakona. Od sada to mogu biti oni koji su neklerikalni deo verske porodice, odnosno u kategoriji članova koji se u mnogim zajednicama nazivaju „braćom“.

Ovu promenu je ustanovio papa Franja u reskriptu koji je na snazi od srede, 18. maja, nakon audijencije 11. februara u kojoj je papa, prema belešci, dao pravo Kongregaciji za posvećeni život da „ovlašćuje, diskretno i pojedinačno slučajevima“ ovu mogućnost, bez promene kan. 134 §1 kanonskog prava koji definiše ko treba da se smatra redovnim episkopima i višim poglavarima. Reskript, s druge strane, dopunjava kanon 588 §2 CIC-a, koji je ranije glasio: i crkvene vlasti ga priznaju kao takvog“.

Papin dokument sadrži 4 člana koji određuju različite stepene ovlasti koje treba dati imenovanom nesvešteniku na čelu verske institucije, bilo da je „imenovan“ za „lokalnog poglavara“ ili „višeg poglavara“ ili „izabran “kao “vrhovni vođa ili viši poglavar”. Međutim, vrhovna vlast ostaje Dikasterijum za ustanove posvećenog života i Društvo apostolskog života, koji – kako je navedeno u četvrtom članu – „zadržava pravo da proceni pojedinačni slučaj i razloge koje daju vrhovni poglavar ili generalni kapitul „.

Odavno je želja nekih muških redova, poput franjevaca, benediktinaca ili salezijanaca, da braća – odnosno članovi reda koji nisu zaređeni za sveštenike – imaju pristup svim vodećim službama u verskim zajednicama. Pozadina ovoga je misao da srž ovog poziva nije sveštenstvo, već religiozni život kao takav. Papa Franja, kao monah, nagovestio je otvorenost za tu temu pre nekoliko godina. Istorijski gledano, verski život je evoluirao iz laičkog. Osnivači verskih redova poput Franje Asiškog nisu nužno bili sveštenici.