Krajem avgusta srpski list „Politika” – koji je već intervjuisao papu Franju – objavio je intervju sa sekretarom Svete Stolice za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskupom Polom Ričardom Galagerom.

Vatikanski „ministar spoljnih poslova“ podsetio je da Sveta Stolica održava diplomatske odnose sa raznim zemljama Balkana, budući da su uspostavljeni posle raspada Austrougarske, i u ovom smislu objasnio: „Sveta Stolica je u novembru 1919. priznala Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca i 2. marta 1920. godine poslala prvog apostolskog nuncija, nadbiskupa Frančeska Kerubinija. Iste godine otvorena je Apostolska nuncijatura u Beogradu. Zato je tačnije reći da je to stogodišnjica prisustva Apostolske nuncijature, nego stogodišnjica diplomatskih odnosa Svete Stolice i Srbije“.

Odgovarajući na pitanje kada se može očekivati da papa Franja poseti Srbiju, nadbiskup Galager je odgovorio da postoji zvaničan poziv Svetom Ocu da poseti Srbiju i da je i on izrazio želju da poseti Srbiju. „Međutim, čini se da u Srbiji još uvek ima onih koji smatraju da još nije došlo vreme za takvu posetu. Dodao bih konstataciju da su oko pet odsto građana Srbije katolici i mislim da bi i oni, zajedno sa svojim biskupima, želeli da prime Svetog Oca u ‘svoje domove’“, rekao je vatikanski sekretar za odnose sa državama.

U intervjuu za srpski list „Politika”, nadbiskup Galager se osvrnuo na međunarodne odnose i multilateralnu saradnju, napominjući da oni zahtevaju ne samo obezbeđenje opšte bezbednosti i ravnoteže, već i postizanje većeg napretka u međusobnom očuvanju mira i unapređenju univerzalnih ljudskih prava. „U tom kontekstu Sveta Stolica uvek dobija novi i dublji značaj. U stvari, zbog svoje crkvene prirode i zahvaljujući svom moralnom autoritetu, koji je univerzalno priznat, njegovo diplomatsko angažovanje redovno nastoji da olakša koegzistenciju između i unutar nacija, u bliskoj saradnji sa lokalnom hijerarhijom“, rekao je nadbiskup Galager.

„U dramatičnom kontekstu globalnog sukoba, hitno je neophodno uspostaviti neagresivnu komunikaciju. Neophodno je prevazići loše navike brzog diskreditovanja protivnika, etiketiranja protivnika pogrdnim izrazima. Potrebna nam je komunikacija sposobna za dijalog, koja je aktivno uključena u promociju potpunog razoružanja i posvećena razbijanju ratnog mentaliteta“, rekao je nadbiskup Galager odgovarajući na to kako mediji mogu doprineti sprečavanju ratnih sukoba, uključujući i sadašnje u Ukrajini.

Pomenuto je u razgovoru sa nadbiskupom Galagerom u vezi sa pitanjem novinara i „sukob izazvan raspadom Jugoslavije“ u kontekstu situacije na Balkanu, na šta je on odgovorio: „Uveren sam da – kada se govori o miru i dijalogu na Balkanu – ne može se ne pomenuti mogućnost koju pruža evropska ruta. Želim da ponovim da Sveta Stolica blagonaklono gleda na evropske težnje balkanskih naroda, snažno ih podržava i nada se da će one uskoro doći do efektivne i potpune realizacije. Svet, uključujući i Balkan, mora više da ulaže u kulturu susreta kako bi se prevazišla kultura sukoba, a to je tema draga papi Franji. Jedan od važnih elemenata kulture susreta, uz gostoprimstvo i posvećenost, jeste dijalog“, rekao je nadbiskup Galager.

Izvor: IKA