Godišnji sastanak Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca (ICLN) u Fraskatiju, u Italiji, koji je održan po 14. put, završen je u nedelju 27. avgusta. Okupilo se oko dve stotine političara iz različitih političkih partija iz celog sveta, ali ove godine bez hrvatskih predstavnika.

Centralna tema sastanka, koji je počeo 24. avgusta, bila je „Borba velikih sila, korporativno zauzimanje i tehnokratija: Hrišćanski odgovor na dehumanizujuće trendove“.

Na skupu je, uz brojne političare, učestvovao i bečki nadbiskup kardinal Kristof Šenborn, a učesnike godišnjeg susreta primio je u Vatikanu papa Franja u subotu, 26. avgusta, u dvorani Klementina. Upozorio je na pogrešno shvaćenu ličnu slobodu. „Ovo postaje očigledno kada se ljudi podstiču da preuzmu kontrolu umesto odgovornosti nad ekonomskim dobrima, prirodnim resursima ili čak nad drugim ljudima“, rekao je papa Franja hrišćanskim političarima i istakao da takva objektivizacija na kraju negativno utiče na najsiromašnije i najugroženije u društvu.

„Ostajući istinska međunarodna katolička mreža, verodostojno ćete pokazati alternativu toj tehnokratskoj tiraniji koja mami našu braću i sestre i umanjuje njihovu sposobnost da donose odluke ili žive istinski slobodnim životima“, rekao je papa članovima Međunarodne mreže katoličkih zakonodavaca (ICLN) na audijenciji u Vatikanu.

Papa je pomenuo i trendove dehumanizacije na društvenim mrežama, a kao primere je naveo – širenje dezinformacija, mržnje i podela i svođenje ljudskih odnosa na algoritme, što može dovesti do usamljenosti. Stoga je Papa pozvao na „kulturu autentičnih susreta“ koja uključuje poštovanje i međusobno slušanje. Papa Franja je završio svoje obraćanje ohrabrujući Međunarodnu mrežu katoličkih zakonodavaca da nastavi „napore kako bi se formirala nova generacija dobro obrazovanih i vernih katoličkih vođa posvećenih promovisanju društvenih učenja Crkve u javnoj sferi“.

Na četvorodnevnom godišnjem sastanku u Fraskatiju održani su intenzivni seminari i diskusije, kao i zajednička bogoslužja i vreme za molitvu i lične razgovore. „Reč je o okupljanju hrišćanskih vernika koji su aktivni u politici. Međunarodna mreža katoličkih zakonodavaca nije partijska organizacija, niti lobira za određenu stranku“, rekao je predsednik ICLN, pravnik Kristijan Alting fon Geusau.

Međunarodna katolička zakonodavna mreža (ICLN) je neprofitna organizacija osnovana 2010. godine da obrazuje, osnaži i poveže novu generaciju hrišćanskih vođa koji služe u javnoj službi, bez obzira na njihovu političku pripadnost, nudeći im duhovne i verske formacije i mogućnosti globalnog umrežavanja. Mreža je takođe angažovana u pomaganju u izgradnji mostova između političkih lidera, nacija, neprofitnih organizacija i crkava u svetu opterećenom krizom.

Izvor: IKA