Sveti otac Franja na praznik Sv. Lovre je u četvrtak 10. avgusta 2023. prihvatio odricanje od pastoralnog upravljanja Lisabonskim latinskim patrijarhatom kardinala Manuela Žozea Makarija do Nasimenta Klementea i imenovao novog patrijarha bivšeg vojnog ordinarija u Portugalskoj Republici mons. Ruija Manuela Sousu Valerija, saopštila je Pres služba Svete Stolice.

Vrh obrasca

Mons. Sousa Valerio, SMM, rođen je na Badnje veče, 24. decembra 1964. godine u Ouremu, u biskupiji Leira-Fatima. Nakon završenih filozofskih studija na Papskom lateranskom univerzitetu i teoloških studija na Papskom „Gregorijanskom“ univerzitetu u Rimu, stekao je licencijat iz oblasti dogmatske teologije. Potom je pohađao filozofiju na Univerzitetu „La Sapienza“ u Rimu i duhovnost u Međunarodnom centru Montfor u Levenu, Belgija.

Položio je zavete u Družbi Marijinoj – Montfortancima 6. oktobra 1990. Za sveštenika je zaređen 23. marta 1991. godine, zatim je obavljao više dužnosti u Lisabonskom latinskom patrijarhatu, Vojnom ordinarijatu i Družbi Marijinoj. Papa Franja ga je 27. oktobra 2018. imenovao za vojnog ordinarija u Portugalu. Za biskupa je zaređen 25. novembra iste godine. On će na stolici lisabonskih patrijarha naslediti kardinala Makarija do Nasimenta Klementea, koji je ove godine napunio 75 godina – kanonsku starost za penziju.

Kardinal Makario do Nasimento Klemente zaređen je za sveštenika 1979. Za pomoćnog biskupa Lisabona 1999. imenovao ga je sv. Jovan Pavle II, a zaređen je u januaru 2000. Benedikt XVI ga je imenovao za biskupa Porta 2007. godine. Franja ga je 2013. imenovao za lisabonskog patrijarha, a 2015. imenovao ga je i za kardinala. Patrijarh u penziji bio je domaćin upravo završenog 37. Svetskog dana mladih u Lisabonu, ujedno, tim povodom, pape Franje na njegovom 42. apostolskom putovanju.

Lisabonska biskupija je osnovana u 4. veku. Podignuta je na čast nadbiskupije i sedišta metropolita 10. novembra 1394. godine, a na čast patrijarhata 7. novembra 1716. Kao što je zapisano u kanonu 438 Zakonika kanonskog prava, „titula patrijarha i primasa, osim prvenstva časti, ne nosi sa sobom u Latinskoj crkvi nikakvu upravnu vlast, osim ako je za neke nešto drugo određeno apostolskim privilegijama ili odobrenim običajem“. U Latinskoj crkvi postoje još četiri patrijarhata: Jerusalimska, Venecijanski te Zapadni i Istočni indijski. Lisabonski patrijarhat trenutno pokriva površinu od 3.735 kvadratnih kilometara, sa populacijom od 1.617.390 stanovnika, od kojih su 1.462.050 katolici. Na teritoriji patrijarhata ima 285 župa i 619 crkava. U njemu deluje 281 biskupijski sveštenik (četiri zaređena u protekloj godini), 250 sveštenika redovnika (jedan u protekloj godini), 95 stalnih đakona, 51 bogoslov, 368 pripadnika muških redovničkih zajednica i 1.090 pripadnika ženskih redovničkih zajednica. U 2022. godini, 7.732 ljudi primilo je sakrament krsta.